تعرفه خدمات حقوقی

 • ۱. طرح و یا دفاع از دعاوی و پرونده های مالی (عموم دعاوی حقوقی ، کیفری مرتبط با اموال،ثبتی ، خانواده وشرکتی ) ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان

  میزان دقیق حق الوکاله با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی موضوع پرونده و همچنین میزان پیگیریها و اقدامات لازم ، تعیین و توافق می گردد.

 • ۲. طرح و یا دفاع در پرونده های غیرمالی متداول، به صورت حق الوکاله ساعتی / هر ساعت ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان
 • ۳. پرونده ها و دعاوی مطالبه وجه مطابق بندهای زیر

  موکدا تصریح می گردد که بندهای هفتگانه زیر صرفا مربوط به دعاوی مطالبه وجه می باشد و سایر موارد مشمول بند یک می گردد.

 • ۳-۱. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی تا ۲۰۰ میلیون تومان ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان

  میزان دقیق حق الوکاله با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی موضوع پرونده و همچنین میزان پیگیریها و اقدامات لازم ، تعیین و توافق می گردد.

 • ۳-۲. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۱۰ درصد از خواسته
 • ۳-۳. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان معادل ۸ درصد از خواسته
 • ۳-۴. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی یک میلیارد تا دو میلیارد تومان معادل ۶ درصد از خواسته
 • ۳-۵. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی دو میلیارد تا سه میلیارد تومان معادل ۵ درصد از خواسته
 • ۳-۶. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی سه میلیارد تا پنج میلیارد تومان معادل ۴ درصد از خواسته
 • ۳-۷. مطالبه وجه : خواسته های دعاوی بیش از پنج میلیارد تومان معادل ۳ درصد از خواسته
 • ۴. تنظیم اوراق قضایی ۲ میلیون۵۰۰ هزار تومان
 • ۵. تنظیم قرارداد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۶. خدمات مربوط به امور ثبتی شرکتها و مالکیت معنوی ۵ الی ۷ میلیون تومان

  مبلغ دقیق با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی موضوع و همچنین میزان پیگیریها و اقدامات لازم ، تعیین و توافق می گردد.

 • ۷. وکیل همراه یا در محل / هر ساعت ۷۰۰ هزار تومان
 • ۸. مشاوره حقوقی حضوری / هر ساعت ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹. مشاوره حقوقی تلفنی/ هر ساعت ۴۰۰ هزار تومان
توضیحات تکمیلی :
 1. دعاوی ای که به تشخیص موسسه دارای ویژگی های خاص فنی و یا حقوقی می باشند مانند مواردی که دارای ضعف موثر ادله و یا برای وکیل مشقت بار می باشد خارج از تعرفه های فوق بوده و با احتساب سایر شرایط ، توافق می گردد.
 1. تمامی خدمات برای کلیه کارکنان سازمانها و شرکت های طرف قرارداد با موسسه اترس ، مشمول ۳۰ درصد تخفیف می گردد.

نیاز به خدمات بیشتری دارید؟

همین حالا مشخصات خود را ثبت کنید، تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.