تعرفه خدمات حقوقی

موسسه دادفران اترس​

 
توضیحات تکمیلی :
  1. دعاوی ای که به تشخیص موسسه دارای ویژگی های خاص فنی و یا حقوقی می باشند مانند مواردی که دارای ضعف موثر ادله و یا برای وکیل مشقت بار می باشد خارج از تعرفه های فوق بوده و با احتساب سایر شرایط ، توافق می گردد.
  1. تمامی خدمات برای کلیه کارکنان سازمانها و شرکت های طرف قرارداد با موسسه اترس ، مشمول ۳۰ درصد تخفیف می گردد.