مشاوره حقوقی اترس چگونه است و چه مراحلی دارد

متقاضیان گرامی که درخواست مشاوره حقوقی از موسسه حقوقی اترس را دارند می توانند از طریق کادر زیر فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایند 

بعد از ثبت اطلاعات  و زمان پیشنهادی شما برای مشاوره،  درخواست مشاوره حقوقی شما از طریق سامانه اترس به مدیر حقوقی موسسه ، ارجاع میشود .

مدیر حقوقی ، با توجه به موضوع و اطلاعات مندرج در فرم مشاوره حقوقی ، مشاوره را  به وکیل متخصص از دپارتمان تخصصی مربوطه ارجاع می نماید .

با توجه به تعهد قانونی ای که موسسه حقوقی اترس به عنوان یک موسسه حقوقی مجاز از سوی کانون وکلای دادگستری دارد ، مشاوره ها می بایست صرفا از طریق وکلای با تجربه پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری انجام می گردد.

درخواست مشاوره حقوقی اترس

مشاوره با وکیل متخصص

مطابق رویکرد موسسه حقوقی اترس ، مشاوره حقوقی مفید ، می بایست توسط وکلایی صورت که علاوه بر دانش تخصصی در حوزه مربوط به مشاوره ، تجربه های عملی متعدد در پرونده های قضایی داشته باشند و تسلط کافی بر رویه قضایی و نگاه دادگاه ها به موضوع داشته باشند .

در این صورت است که میتوانند گزینه های پیش روی متقاضی مشاوره حقوقی را به خوبی تحلیل کنند و با پیش بینی احتمالی نتایج انتخاب هر یک از گزینه ها ، مشاوره موثری را ارائه نمایند.

بر اساس تجربه سالها مشاوره حقوقی وکلای اترس و بررسی درخواست مشاوره حقوقی های متعدد ، زمان مناسب برای  بررسی جامع پرداختن وکیل به ابعاد مختلف موضوع ، یک ساعت می باشد .به همین دلیل زمانهای مشاوره  یک ساعته درنظر گرفته شده است.

روش انجام مشاوره حقوقی در اترس به این صورت است که ابتدا موضوع توسط متقاضی مشاوره حقوقی ، طرح اولیه می شود و سپس وکیل دادگستری با  طرح سوالات متعدد ، بر ابعاد مختلف موضوع تسلط پیدا می کند و در نهایت با توجه به شرایط شخصی متقاضی مشاوره ، بهترین گزینه های حقوقی را پیشنهاد و تبیین می کند .

چرا مشاوره حقوقی رایگان قابل اعتماد نیست

در انتها بد نیست به این سوال پرتکرار پاسخ بدهیم :

در پاسخ باید گفت که آنچه که در  فضای مجازی و عمومی به عنوان مشاوره حقوقی رایگان تبلیغ می شود قریب به  اتفاق توسط افرادی غیر از وکیل دادگستری انجام می شود .

شخصی که خود را مشاور حقوقی معرفی میکند حتی ممکن است تحصیلات حقوقی هم نداشته باشد و با انگیزه جذب پرونده و دادن آن به یک وکیل جوان ، مشاوره حقوقی میدهد .

این قبیل مشاوره های حقوقی هرچند که عنوان رایگان را یدک می کشند، اما با توجه به گمراه کنندگی ای که دارد ، بسیار هزینه آفرین و گران، تمام خواهد شد.