صفحه اصلی » قراردادهای بازرگانی و تجاری

قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد ترخیص کالا از گمرک
قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد ترخیص کالا

نمونه قرارداد ترخیص کالا برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد ترخیص کالا، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  به جهت اهمیت این قرارداد و حساسیت های آن ، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم

ادامه مطلب »
قرارداد پیمانکاری صادرات کالا از مبدا به مقصد
قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا

قرارداد پیمانکاری صادرات کالا برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . برای این قرارداد به لحاظ ساختار و پیچیدگی هایی که دارد  ، توصیه موکد

ادامه مطلب »
قرارداد تخلیه بارگیری بارشماری و موارد مهم آن
قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد تخلیه، بارگیری، بارشماری

قرارداد تخلیه بارگیری بارشماری برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد تخلیه بارگیری بارشماری، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .با توجه به حساسیت نوع کالاها و شرایط مندرج در قرارداد. توصیه میگردد با تیم متخصص

ادامه مطلب »
قرارداد اعطای نمایندگی
قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

قرارداد اعطای نمایندگی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد اعطای نمایندگی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . در صورتیکه قرارداد شما دارای شرایط خاصی  میباشد ، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد حق العمل کاری
قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد حق العمل کاری بازاریابی و پخش و فروش

قرارداد حق العمل کاری برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد حق العمل کاری، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه قرارداد شما دارای  نکات و شرایطی متفاوتی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی واردکننده انحصاری
قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری و توزیع کننده انحصاری)

قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . به جهت آن که این شکل قراردادها دارای اهمیت ویژه ای است

ادامه مطلب »
سبد خرید