صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری انجام خدمات (فرم خام پیمانکاری عمومی)

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . این فایل به صورت عمومی میباشد چنانچه قرارداد شما حاوی نکات مهمی است ، توصیه

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد پیمان جزء پیمان عمومی
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمان جزء ، قرارداد عمومی پیمان

نمونه قرارداد پیمان جزء برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد پیمان جزء یا به اصلاح قرارداد عمومی پیمان، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط  مهمی میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط دیگری میباشد ،

ادامه مطلب »
قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارمندان
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارکنان

قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارکنان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری تامین غذای پرسنل، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . در صورتیکه قرارداد شما دارای  شرایط دیگری میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
قرارداد پیمان جزء فایل دانلود
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمان جزء

قرارداد پیمان جزء برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمان ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .مفاد این قرارداد دارای اهمیت فراوانی است بدین جهت ، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد موسسه

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی ……………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………………. و شماره همراه …………………………….. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه (سنگ آهک) از معدن

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت …………………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی ……………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………….. و شماره همراه ……………………………. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………… به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ………………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………….. به نشانی …………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………. و شماره همراه ……………………. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت …………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………….. به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………………… به مدیریت/ نمایندگی ……………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………. به نشانی …………………………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ………………………….. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت …………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………………… به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری کشاورزی – مدیریت مزارع

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ……………………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………… به نشانی ………………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ……………………………. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی …………………………….. به

ادامه مطلب »
سبد خرید