مالیات بر ارث

در خصوص مالیات بر ارث مواردی را خدمتتان خواهیم گفت.

در ایران اولین قانون مالیات بر ارث در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید که بر اساس آن هر شخصی که فوت می کند و اموال و دارایی هایی را از خود بجا می گذارد، نسبت به این اموال مالیات تعلق می گیرد. وراث موظف هستند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه مالیات بر ارث را به اداره دارایی آخرین محل سکونت متوفی ارائه دهند. اگر تا ظرف یک سال این اظهارنامه را ارائه نکنند، بر خلاف اظهارنامه های دیگری که در مطالب قبل خدمتتان عرض کردیم، جریمه ای به آن تعلق نمی گیرد. فقط دیگر اداره دارایی هزینه های کفن و دفن، دیون و تعهدات متوفی را از آنها قبول نمی کند و همچنین نمتیوانند مالکیت اموال منقول یا غیر منقول فرد متوفی را به خود یا دیگری انتقال دهند و یا حتی دخل و تصرفی در آن داشته باشند؛ فروش اموال مثال بارزی برای این توضیح است.

اما برای بسیاری از شما این سوال وجود دارد که این مالیات چند درصد است و چگونه محاسبه می شود؟ محاسبه مالیات بر ارث به دو عامل بستگی دارد، یکی از عوامل اموالی است که به وراث می رسد، و عامل دوم طبقه ای است که وراث در آن قرار دارند. مثلا نسبت به خودرو در طبقات اول ۲% نرخ مالیات، و نسبت به ملک در طبقه اول ۷.۵% مالیات تعلق می گیرد. و اگر این به طبقه دوم برسد، ۲ برابر خواهد شد، یعنی نرخ خودرو ۴% ، و نسبت به طبقه سوم ۴ برابر می شود، یعنی نرخ خودرو به ۸% می رسد.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند