ممنوعیت اخذ خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته

دیدگاه ها بسته شده اند.