نمونه قرارداد کار – استخدام فروشنده مواد غذایی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم…………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

۱-۳ فروشنده موظف است تا به هنگام حضور در فروشگاه از آراستگی ظاهری و کلامی مطلوب برخوردار باشد.

۲-۳ فروشنده موظف است تا نیم ساعت زود تر و نیم ساعت دیرتر از ساعات مقرر در ماده ۷ در محل کار حاضر گردد و این مدت زمان جزو حقوق ماهیانه احتساب می گردد.

۳-۳ فروشنده بی هیچ وجه مجاز به فروش اقساطی (نسیه) مواد غذایی فروشگاه به غیر نمی باشد و در صورت چنین امری، ایشان خود در مقابل مبلغ پرداختی مسئول می باشد.

۴-۳ در زمان هایی که فروشگاه در اوج ساعات فروش قرار ندارد و فروشگاه خالی از مشتری می باشد، فروشنده می بایست اقدام به شارژ و چیدمان مواد غذایی خالی شده از قفسه ها و یخچال ها نماید.

۵-۳ فروشنده به هیچ وجه مجاز به ترک فروشگاه به هر دلیلی نمی باشد، و در صورت اضطرار با اطلاع کارفرما اقدام به این امر نماید.

۶-۳ در صورتی که سرقتی از فروشگاه در زمان حضور فروشنده انجام گیرد، ایشان در مقابل آن مسئول می باشد.

۷-۳ فروشنده اکیداً مجاز به تجمع نمودن دوستان و آشنایان خویش به هنگام ساعات کاری در فروشگاه نمی باشد.

۸-۳ فروشنده در هنگام تغییر شیفت کاری خویش، می بایست فروشگاه را شارژ شده و تکمیل تحویل گیرد و متقابلا به هنگام پایان ساعت کاری خویش، شارژ شده و چیدمان شده عودت دهد.

۹-۳ فروشنده بی هیچ وجه مجاز به درگیری لفظی با مشتریان نمی باشد و در صورتی که ایشان محق باشد می بایست پیش از اینکه کارفرما را در جریان ماوقع قرار دهد، مشتری پرخاشگر را تشویق به آرامش و هدایت نمودن به سمت درب خروج نماید.

۱۰-۳ در پایان هر ماه فروشنده می بایست در آخر وقت اداری فروشگاه در محل فروشگاه حاضر گردیده، و با کمک سایر پرسنل اقدام به نظافت و شسشوی عمومی نمایند.

۴- محل انجام کار 

فروشگاه به آدرس …………………………………………………………………………………….. می باشد .

۵- تاریخ انعقاد قرارداد 

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : ……………………..

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی 

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه …………………………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ………………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ………………………………. کارگر در تاریخ …………………………… تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …………………………………….. پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ………….. نسخه و ………….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار …………… قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                      محل امضاء و اثر انگشت فروشنده    

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند