پیش فروش ساختمان در چه شرایطی جرم و موجب ابطال پروانه بنگاه دار میشود؟

دیدگاه ها بسته شده اند.