نوع خدماتتعرفه عادیپلن استارت آپپلن تجاریپلن شرکتیپلن سازمانی
قیمت -۳۵۰۰۰۰۰ / ماهیانه۵۵۰۰۰۰۰ / ماهیانه۱۰۰۰۰۰۰۰ / ماهیانه۱۷۰۰۰۰۰۰ / ماهیانه
مشاوره حقوقی تلفنی / ساعت۳۰۰۰۰۰ تومان۵ ساعت۷ ساعت۱۰ ساعت۱۵ ساعت
مشاوره حقوقی حضوری / ساعت۵۰۰۰۰۰ تومان۲ ساعت۴ ساعت۷ ساعت۱۰ ساعت
تنظیم و بررسی قرارداد / هر مورد۶۵۰۰۰۰ تومان۱ قرارداد۲ قرارداد۳ قرارداد۵ قرارداد
وکیل همراه / ساعت۷۰۰۰۰۰ تومان۱ ساعت۲ ساعت۳ ساعت۵ ساعت
وکیل همراه هر ساعت اضافه۷۰۰۰۰۰ تومان۵۵۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰۰ تومان۴۰۰۰۰۰ تومان
وکالت دعاوی / هر ساعت۱۳۰۰۰۰۰ تومان۱ ساعت۲ ساعت۵ ساعت۱۰ ساعت
وکالت دعاوی هر ساعت اضافه۱۳۰۰۰۰۰ تومان۱۰۵۰۰۰۰ تومان۹۱۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰۰ تومان ۷۸۰۰۰۰ تومان
انجام امور ثبت شرکت ها / هر مورد --۱ عدد۲ عدد۳ عدد
نظارت بر انجام امور تامین اجتماعی -دارددارددارددارد
انجام امور تامین اجتماعی / هر ساعت-۲۰۰۰۰۰ تومان۱۷۵۰۰۰ تومان۱۵۰۰۰۰ تومان۱۲۵۰۰۰ تومان
نظارت بر ساختار و انجام تکالیف مالیاتی-دارددارددارددارد
انجام امور مالی و تکالیف مالیاتی هر ساعت۲۵۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان۱۷۵۰۰۰ تومان۱۵۰۰۰۰ تومان۱۲۵۰۰۰ تومان
تخفیف جهت انجام سایر خدمات حقوقی-۲۰٪۳۰٪۳۵٪۴۰٪
گارانتی فسخ و برگشت وجه-۷ روز ۷ روز ۷ روز ۱۰ روز
ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش