حق العملکار

حق العمل کار در قانون تجارت

واقعیت اینه که در قانون تجارت حق االعمل کاری تعریف نشده است. ولی حق العمل تعریف شده. با این بیان که حق العملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری یعنی آمر معاملاتی را انجام میده و در مقابل اجرت دریافت می کنه. تفاوت حق العمل کار با دلال این است که دل ...

مسئولیت مدیرعامل

مسئولیت مدیران شرکت تضامنی

مسئولیت مدیران در شرکتهای تضامنی و نسبی مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است! متاسفانه این تصور غلط وجود داره که مدیران این شرکت ها دارای مسئولیت تضامنی هستن. در حالیکه با خوندن این مطلب که در بخش مطالب حقوقی وب سایت موسسه حقوقی اترس منتشر شده، مشخص میشه ...