صفحه اصلی » اعسار چیست

اعسار چیست

اعسار دادخواست حکم چیست
مطالب حقوقی

دادخواست اعسار چیست

دادخواست اعسار اعسار چیست ؟ در تعریف اعسار میتوان گفت ، اعسار وضعیت شخصی است که  به دلیل نداشتن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آنها ، توان پرداخت بدهکاری خود و یا هزینه دادرسی را ندارد. اعسار فقط از افرادی که مطابق قانون تجارت ، تاجر محسوب نمی شوند

ادامه مطلب »
سبد خرید