موسسه حقوقی اترس

صفحه اصلی » انواع اعسار

انواع اعسار

اعسار دادخواست حکم چیست

دادخواست اعسار چیست

دادخواست اعسار اعسار چیست ؟ در تعریف اعسار میتوان گفت ، اعسار وضعیت شخصی است که  به دلیل نداشتن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آنها ، توان پرداخت بدهکاری خود و یا

ادامه مطلب »
سبد خرید