صفحه اصلی » تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع و نکات مهم آن
آئین دادرسی

تحصیل مال از طریق نامشروع

نکات کاربردی تحصیل مال نامشروع تحصیل مال از طریق نامشروع یک جرم مشخص شده در قانون است. جرایم دیگری در قانون وجود داشته که منجر به تحصیل مال می گردند و این به دست آوردن مال از طریق نامشروع است، همانند سرقت و جرم کلاهبرداری و ربا اما باید توجه

ادامه مطلب »
سبد خرید