صفحه اصلی » خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت

خیانت در امانت یک جرم مشخص شده در قانون است. موضوع این جرم اموال یا اسناد مالی است که به امانت در اختیار شخص قرار گرفته و شخص خیانت در این امانت می

ادامه مطلب »
سبد خرید