صفحه اصلی » خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست
آئین دادرسی

خیانت در امانت

خیانت در امانت یک جرم مشخص شده در قانون است. موضوع این جرم اموال یا اسناد مالی است که به امانت در اختیار شخص قرار گرفته و شخص خیانت در این امانت می نماید. اما باید توجه داشت که خیانت موضوع قانون دارای شرایط خاصی بوده که ممکن است با

ادامه مطلب »
سبد خرید