صفحه اصلی » دستور موقت

دستور موقت

دستور موقت چیست و چه نکاتی در دفاع دارد

دستور موقت

دستور موقت چیست و چه کارکردی در دفاع دارد دستور موقت یا دادرسی فوری دستوری است که دادگاه جهت توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میکند. بطورمثال: شما ملک

ادامه مطلب »
سبد خرید