صفحه اصلی » دستور موقت

دستور موقت

دستور موقت چیست و چه نکاتی در دفاع دارد
آئین دادرسی

دستور موقت

دستور موقت چیست و چه کارکردی در دفاع دارد دستور موقت یا دادرسی فوری دستوری است که دادگاه جهت توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میکند. بطورمثال: شما ملک خود را به شخصی می فروشید او در ازای قسمتی از ثمن معامله ( پول ) چک

ادامه مطلب »
سبد خرید