صفحه اصلی » فرار از دین

فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین
مطالب حقوقی

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین  و  معامله صوری معامله به قصد فرار از دین یکی از مهترین موضوعات حقوقی است که ممکن است هر طلبکار و بدهکاری مالی از جمله مهریه با آن مواجه شود. اهمیت این موضوع جایی بیشتر شد که قانون برای آن مجازات حبس تعیین کرد

ادامه مطلب »
سبد خرید