صفحه اصلی » نرخ مالیات بر ارث

نرخ مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث و نکات مهم آن مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیم هست  که دولت آن را از ماترک ( یعنی دارایی که از فرد متوفی مانده) اخذ میکند ، وراث برای اینکه بتوانند سهم الارث خود را از ماترک بردارند باید مالیات  آن اموال را

ادامه مطلب »
سبد خرید