صفحه اصلی » نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

قرارداد حمل و نقل کالا
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد حمل و نقل، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و نکات متفاوتی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد مشاوره و نظارت
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

قرارداد مشاوره و نظارت برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد مشاوره و نظارت، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و موارد مهمی میباشد ، توصیه میگردد  با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد صلح واگذاری سهام شرکت
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد صلح واگذاری تعداد مشخص از سهام شرکت

قرارداد صلح واگذاری سهام شرکت برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه صلح واگذاری سهام شرکت، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با

ادامه مطلب »
قرارداد بیمه درمان گروهی
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قرارداد بیمه درمان گروهی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است. چنانچه برای این قرارداد نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد خرید و فروش زمین
قراردادهای املاک

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

قرارداد خرید و فروش زمین برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد خرید و فروش زمین، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  نکات و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد خرید و فروش مغازه
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد خرید و فروش مغازه و ملک تجاری

قرارداد خرید و فروش مغازه برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد خرید و فروش مغازه و ملک تجاری ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  نکات و مفاد مهمی

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

قرارداد تقسیم نامه آپارتمان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد تقسیم آپارتمان بر مبنای صورت مجلس تفکیکی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد متفاوتی میباشد ،

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

قرارداد اجاره به شرط تملیک  املاک غیر منقول برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک  املاک غیر منقول، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد طراحی دکوراسیون داخلی
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

قرارداد طراحی دکوراسیون داخلی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد طراحی دکوراسیون داخلی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد تامین نیروی خدماتی
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

قرارداد تامین نیروی خدماتی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد تامین نیروی خدماتی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
سبد خرید