صفحه اصلی » وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری
مطالب حقوقی

وکیل کیفری

وکیل کیفری خصوصا در شهرهای بزرگی مانند تهران در دعاوی کیفری نقش بسزایی را در پیشبرد مسیر پرونده کیفری ایفا می کند .در یک تقسیم بندی کلی وکیل کیفری در مقابل وکیل حقوقی استفاده می شود. دعاوی کیفری با توجه به ضمانت اجراهای شدیدی که دارند ، طرفداران بیشتری دارد

ادامه مطلب »
سبد خرید