اگر فروشنده حق رجوع ۷ روزه را قبول نکرد چه کنیم؟

دیدگاه ها بسته شده اند.