تنظیم اوراق قضایی

تنظیم دادخواست

تنظیم  شکوائیه

تنظیم لایحه دفاعیه

تنظیم اظهارنامه

تنظیم اوراق قضایی یک بخش بسیار مهم در پرونده های حقوقی است که میتواند در تعیین

نتیجه پرونده تاثیر بسیاری داشته باشد. حتی اگر فردی تصمیم داشته باشد که در یک پرونده 

حقوقی ،تنظیم اوراق قضایی را خود بر عهده بگیرد، بسیار مهم است که قبل از آن از یک 

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی بگیرد.

 

حال درباره تنظیم لوایح قضایی نکات مهمی را خدمتتان توضیح میدهیم:

دفاعیات در پرونده های قضایی  به دو دسته دفاع کتبی و دفاع شفاهی تقسیم می شود . دفاعیات

کتبی معمولا از طریق دادخواست و لایحه دفاعیه صورت انجام می پذیرد .

 بعضی پرونده ها به دلیل اینکه پیچیدگی فنی زیادی ندارند و یا برای آن جلسه رسیدگی برگزار نمی گردد ،

صرف دفاع کتبی مفید است؛هر چند که در بیشتر پرونده ها ، دفاعیات شفاهی مکمل دفاعیات کتبی  است

اما در صورتیکه شخص نخواهد وکالت پرونده را به وکیل دادگستری  بسپارد ، می تواند در تنظیم دفاعیات

مکتوب از وکیل  دادگستری کمک بگیرد.

دفاعیات کتبی  در مقایسه با  دفاعیات شفاهی از حساسیت بیشتری برخوردارند. 

شکوائیه ، دادخواست ،اظهارنامه و لایحه دفاعیه در پرونده ثبت می گردد .

بسیاری از نتایج پرونده ها به دلیل اقرار ضمنی ناخواسته یکی از طرف های پرونده تعیین می گردد .

ممکن است این سوال مطرح شود که مگر انسان عاقل در دادگاه به نفع طرفمقابل و به ضرر خودش حرفی می زند ؟
پاسخ مثبت است .

افراد غیرحقوقی به دلیل عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات ،

در جریان رسیدگی پرونده ، مطالبی را عنوان می کنند که به صورت ضمنی و غیرمستقیم

به ضررشان تمام می شود . بنابراین دفاعیات کتبی ، می بایست به دقت و با تسلط کافی

نگارش شود و گرنه ممکن است نه تنها به اثبات حق شما کمک نکند ، بلکه به عنوان دستاویزی

برای شکست شما در پرونده استفاده شود.

تنظیم اوراق قضایی موسسه حقوقی

در نگارش دادخواست ، رعایت نکات

شکلی از اهمیت قابل توجهی برخوردار

است و در صورتیکه قالب صحیح و

نکات شکلی به درستی انتخاب نگردد ،

دادخواست رد می شود . به عنوان مثال

در دعوی حقوقی می بایست نام تمامی

ذینفعان پرونده در ردیف خوانده درج

گردد . در همین راستا تشخیص اینکه

چه کسانی ذینفع پرونده هستند ،

اهمیت پیدا می کند .

در صورتیکه نام یکی از ذینفعان در ستون

خوانده قید نشده باشد ، کل دعوی رد

می شود و تمامی هزینه ها از جمله هزینه

دادرسی تلف می شود.

موسسه حقوقی اترس مفتخر و آماده است تا در کوتاه ترین زمان برای تنظیم اوراق قضایی و تنظیم لوایح در کنار شما باشد