طرح یا دفاع در پرونده های قضایی

چرا بهتر است در پرونده های قضایی از وکیل دادگستری استفاده کنیم؟

شاید بهتر باشد قبل از اینکه اهمیت طرح یا دفاع در پرونده های قضایی را خدمتتان توضیح دهیم ،

در باره یک جمله تبلیغاتی  مشهور صحبت کنیم  که می گویند :

((با آگاهی از قوانین ، وکیل خود باشید.))

شاید هیچ کس به اندازه کسانی که با اتکا به مطالعه شخصی بدون وکیل در دادگاه ها حاضر شدند و متحمل خسارات بزرگ شده اند ، بی اعتباری این جمله تبلیغاتی را درک نکند.

البته منظور این نیست که حضور وکیل دادگستری در پرونده ، الزاما موجب پیروزی می گردد و عدم حضور وکیل ، الزاما به شکست می انجامد .

آن چیزی که مسلم است این است که در بیشتر پرونده ها ، حضور وکیل ، شانس پیروزی را بیشتر و عدم حضور وکیل ، خطر شکست را افزایش می دهد.

طرح دعوی در پرونده قضایی

طرح دعوی در دادگستری

این امر در دادگستری مستلزم هزینه های آشکار مانند: 

هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه های پنهان مانند استرس و فشار روانی می باشد .

برخی از هزینه ها قابل جبران هستند و برخی از آنها غیر قابل جبران .

به عنوان مثال در بیشتر موارد ، تنها یک بار می توان یک پرونده را طرح کرد و در صورتیکه حق شما اثبات نشود ، هیچ وقت دیگر نمی توانید مجددا طرح دعوی کنید.

با توجه به هزینه های یک پرونده :

بهتر است به جهت مدیریت ریسک و اجتناب از هزینه های مضاعف مادی و معنوی ، از وکیل دادگستری استفاده کرد تا شانس پیروزی شما در احقاق حق خود بالاتر رود.

خدمات حقوقی اترس در طرح یا دفاع در پرونده های قضایی شامل چه مواردی می شود

وکیل پرونده های قضایی

در هر پرونده شما ممکن است حسب مورد

شاکی ، متهم ، خواهان، خوانده ، محکوم له و یا محکوم علیه باشید.

 

خدمات حقوقی اترس شامل:

قبول وکالت در پرونده ،تنظیم دادخواست ، تنظیم شکوائیه ،نگارش لایحه دفاعیه ،شرکت در جلسه رسیدگی ،اعتراض به رای ، وکالت در اجرای رای و غیره می باشد.

 خوانده شخصی است که علیه او دعوی حقوقی طرح شده است

در مقابل خوانده ،شخصی که دعوی حقوقی را طرح کرده است

و شروع کننده دعوی است

خلع ید چیست و نکات مهم آن

خلع ید

دعوی خلع ید خلع ید : گاهی اوقات انسان درخصوص اموال خود دچار مشکل می­شود. مثلا ملکی در تهران دارد که به زور در تصرف

تامین خواسته چیست

تامین خواسته

تامین خواسته : شاید بارها شنیده اید که به شما گفته اند تامین خواسته بزنید یا اول دستور موقت بگیرید و بعد با خودتون فکر