صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای سرمایه گذاری

قراردادهای سرمایه گذاری

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در بورس / سرمایه گذاری اوراق بهادار بازار سرمایه

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۵۷۱ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم و در چارچوب عقد شرکت موضوع فصل هشتم از قسمت دوم قانون

ادامه مطلب »
سبد خرید