صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای شرکت ها

قراردادهای شرکت ها

قرارداد حمل و نقل کالا
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد حمل و نقل، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و نکات متفاوتی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد مشاوره و نظارت
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

قرارداد مشاوره و نظارت برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد مشاوره و نظارت، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و موارد مهمی میباشد ، توصیه میگردد  با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد صلح واگذاری سهام شرکت
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد صلح واگذاری تعداد مشخص از سهام شرکت

قرارداد صلح واگذاری سهام شرکت برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه صلح واگذاری سهام شرکت، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با

ادامه مطلب »
قرارداد بیمه درمان گروهی
قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قرارداد بیمه درمان گروهی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است. چنانچه برای این قرارداد نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

ماده نخست-مشخصات کارگاه ۱-     نوع صنعت یا فعالیت ۲-     انواع محصول ۳-     ظرفیت اسمی ۴-     نوع مالکیت ۵-     تعداد کل کارکنان ۶-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد ۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ……………………………… ریال ۸-    جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ……………………………… ریال ۹-   

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی شرکت

این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………………………. مورخ ………………………………. به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ………………………………. بین شرکت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………………… و موسسه حسابرسی ……………………………….. به نشانی ………………………………………………………………………… که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

این قرارداد با شماره ……………………………………… تاریخ صدور ………………………….. تاریخ شروع  ……………………….. تاریخ انقضاء ………………………………. تعداد بیمه شدگان …………. نفر و حق بیمه سالیانه ……………………………………… ریال بین شرکت ……………………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………..  که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ……………………………………… که بیمه گر نامیده می

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

بین شرکت ……………………………………………………. به نشانی تهران ، خیابان  ……………………………………………………………………. که در این قرارداد بیمه گذار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ……………………………………… که بیمه گر نامیده می شود قرارداد زیر منعقد میگردد : ماده اول:  موضوع این قرارداد عبارت است از بیمه عمر زمانی فوت به هر علت کارکنان.

ادامه مطلب »
سبد خرید