توقیف اموال و اموالی که نمیشود توقیف کرد

درباره توقیف اموال و اموالی که قابل توقیف نیستند

توقیف اموال : یکی از راه های رسیدن به طلب و وصول محکوم به یا همان مالی که در نتیجه صدور حکم به خواهان تعلق می گیرد،

توقیف اموال محکوم علیه است.

اما باید دید آیا همه اموال قابل توقیف هستند؟ مسلما خیر. پس اگر می خواهید در مورد اموالی که قابل توقیف نیستند اطلاعات کسب کنید تا آخر این نوشتار با ما همراه باشید.

 

 

منظور از توقیف اموال چیست؟

توقیف اموال به معنای جلوگیری از نقل و انتقال و فروش اموال متعلق به محکوم علیه است تا از حاصل فروش آن ها بتوان نسبت به وصول محکوم به و همچنین هزینه های اجرای حکم که در اصطلاح به آن نیم عشر دولتی گفته می شود، در اجرای احکام اقدام نمود.

 

توقیف اموال چگونه انجام می شود؟

وقتی فردی براساس حکم قطعی دادگاه به پرداخت مبلغی به دیگری محکوم می شود مکلف است آن را پرداخت کند.

در صورتی که این کار انجام نشود مدیر دفتر دادگاه با تقاضای محکوم له یا همان کسی که حکم به نفع او صادر شده است، اجرائیه صادر و در آن میزان محکوم به یعنی مبلغی که در حکم دادگاه آمده است را به محکوم علیه اعلام می نماید و به او از تاریخ ابلاغ اجرائیه دوازده روز مهلت می دهد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

چنانچه فرد قبل از صدور اجرائیه یا تا پایان مهلت دوازده روزه نسبت به پرداخت مبلغ موصوف اقدام کند هزینه اجرا به او تعلق نمی گیرد اما درصورت عدم پرداخت با انقضای مهلت، محکوم له می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست تشکیل پرونده اجرایی بنماید.

و با ارسال پرونده به اجرای احکام براساس کد ملی محکوم علیه، استعلام های سه گانه از اداره شماره گزاری ناجا، بانک مرکزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اموال احتمالی وی شامل خودرو یا موتور سیکلت، حساب بانکی و پلاک ثبتی ملک انجام و در صورت تعلق هر گونه مالی به محکوم علیه، نسبت به توقیف آن اقدام می گردد.

 

بیشتر بدانیم : اهمیت تامین خواسته چیست

اموال غیر قابل توقیف

 

 

چه اموالی قابل توقیف نیستند؟

در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مواردی در هفت بند بعنوان مستثنیات دین بیان شده که قابل توقیف نیستند. منظور از مستثنیات دین اموالی هستند که تامین کننده زندگی و معیشت بدهکار بوده و امکان وصول دین و طلب از آنها وجود ندارد. مطابق قانون این اموال عبارتند از:

منزل مسکونی متعارف

منزل مسکونی متعارف و متناسب با شان محکوم علیه. پس اگر محکوم علیه صرفا یک منزل مسکونی معمولی داشته باشد که نیاز وی به وجود مسکن را برطرف می کند این خانه قابل توقیف نیست.

اما اگر منزل مسکونی حالت ویلایی داشته باشد، یا متراژ آن زیاد باشد و یا از نظر موقعیت محلی در محله ای قرار داشته باشد که ارزش خانه ها در آنجا بسیار بالا باشد بطوریکه با الباقی وجه حاصل از فروش آن، محکوم علیه بتواند منزل متعارف دیگری برای سکونت خود و خانواده اش تهیه کند، مطابق تبصره یک این ماده آن ملک قابل توقیف است.

 

اثاثیه مورد نیاز زندگی

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع احتیاجات محکوم علیه و خانواده وی لازم است. باتوجه به اینکه هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تبدیل به پول باشد می توان برای وصول محکوم به توقیف کرد،

اثاثیه منزل محکوم علیه صرفا در حدی که از وی و خانواده اش رفع نیاز بکند جزو مستثنیات دین بوده و بقیه آن قابل توقیف است. پس اگر محکوم علیه در منزل خود دو عدد یخچال یا دو تلویزیون و غیره داشته باشد یکی از آنها مستثنیات دین و دیگری قابل توقیف است.

 

آذوقه موجود محل سکونت

آذوقه موجود در محل سکونت محکوم علیه برای مدتی که معمولا در عرف ذخیره می شود. بعنوان مثال اگر محکوم علیه دو عدد گونی بیست کیلویی برنج برای مصرف یک سال خود در خانه داشته باشد این برنج ها قابل توقیف نیست

اما اگر انباری منزل وی پر از گونی های برنج باشد با کسر میزان متعارف که تشخیص آن با قاضی دادگاه است، الباقی آن ها قابل توقیف و فروش هستند.

 

کتاب ها و ابزار علمی

کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با حرفه و شان محکوم علیه. پس اگر محکوم علیه استاد دانشگاه باشد امکان توقیف کتاب های مرجع وی وجود ندارد اما در فرضی که محکوم علیه یک شخص معمولی و مثلا کارمند باشد امکان توقیف و فروش کتب خطی و قدیمی وی وجود دارد.

 

ابزار کار

وسایل و ابزار کار محکوم علیه. بعنوان مثال در فرضی که محکوم علیه کشاورز است امکان توقیف تراکتور و دستگاه کمباین وی وجود ندارد. و یا در حالتی که محکوم علیه راننده تاکسی است نمی توان خودروی تاکسی وی که وسیله کسب درآمدش است را توقیف نمود.

 

تلفن

تلفن مورد نیاز. در حال حاضر مطابق رویه دادگاه ها یک خط تلفن ثابت یا همراه دائمی جزو مستثنیات دین محسوب می شود و خطوط تلفن اعتباری نیز قابل توقیف نمی باشند اما اگر محکوم علیه چند خط همراه دائمی داشته باشد یکی از آنها که کارکرد بیشتری دارد مستثنیات دین و بقیه قابل توقیف هستند.

 

مبلغ رهن یا ودیعه مسکن

مبلغ رهن یا ودیعه مسکن مورد اجاره. باتوجه به اینکه با وصول مبلغ ودیعه مسکن امکان سکونت مستاجر در مورد اجاره و یا تهیه مسکن جدید سلب می شود قانونگزار این مورد را مشمول مستثنیات دین دانسته است که بنظر می رسد در شرایط اقتصادی کنونی رویه درستی است.

 

علاوه بر مواردی که بیان شد، موردهای دیگری هم هستند که بطور کامل قابل توقیف نیستند بعنوان مثال اگر محکوم علیه کارمند باشد صرفا یک چهارم حقوق وی در صورت تاهل و داشتن فرزند و در غیر این صورت یک سوم آن قابل توقیف است.

همچنین اگر محکوم علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد از تاریخ توقف (ورشکستگی) امکان توقیف اموال وی وجود ندارد بلکه اموال وی توسط مدیر تصفیه اداره می شود و طلبکار جهت وصول طلب خود باید در کنار بقیه طلبکاران قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴ چنانچه مستثنیات دین تبدیل به مال دیگری شده باشد مثلا مسکن محکوم علیه به دلیل قرار گرفتن در طرح تفصیلی شهرداری به فروش رفته و تبدیل به وجه نقد شده باشد آن وجه نقد قابل توقیف است مگر اینکه محکوم علیه ثابت کند قصد تهیه منزل متعارف دیگری را دارد.

 

درباره حکم اعسار بیشتر بدانیم

هزینه وکالت وکیل توقیف اموال

 

وکیل توقیف اموال

وکیل توقیف اموال وکیلی است که در مرحله اجرای حکم به شما کمک می کند تا با توقیف و فروش اموالی که جزو موارد گفته شده نیستند به حق خود برسید.

ممکن است بگویید با مشخص بودن اموالی که قابل توقیف نیستند در قانون نیازی به حضور وکیل نیست. پاسخ ما این است که در قانون کلیات مستثنیات دین بیان شده و در عمل این کار از ظرافت ها و پیچیدگی های زیادی برخوردار است.

بعنوان مثال در مواردی که محکوم علیه تنها یک منزل مسکونی دارد مجاب کردن قاضی برای توقیف آن با این استدلال که مازاد بر نیاز متعارف و شان محکوم علیه است کار بسیار دشواری است.

و یا در موارد توقیف ماشین امروزه بسیاری از افراد صرفا با ثبت نام در سامانه تاکسی های اینترنتی و با ادعای اینکه خودرو وسیله کسب درآمد ایشان است درصدد رفع توقیف آن برمی آیند و این وکیل است که با استفاده از دانش و تجربه و مهارت خود می تواند از این کار جلوگیری بعمل آورد. حتی در فرضی که محکوم علیه هستید و اموال شما توقیف شده است وکیل می تواند با پیدا کردن راه های مختلف آن ها را رفع توقیف نماید.

 

هزینه وکیل توقیف اموال

حق الزحمه وکیل در این پرونده متناسب با خدماتی که از او انتظار دارید در قسمت تعرفه خدمات حقوقی سایت موسسه حقوقی اترس  آمده است و شما می توانید بر مبنای خدمات حقوقی که دریافت می کنید هزینه ها را بطور شفاف ملاحظه کرده و بپردازید.

به قلم دپارتمان تخصصی حقوقی موسسه حقوقی اترس

 

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند