صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای املاک

قراردادهای املاک

نمونه قرارداد خرید و فروش زمین
قراردادهای املاک

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

قرارداد خرید و فروش زمین برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد خرید و فروش زمین، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  نکات و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
نمونه مشارکت در ساخت املاک
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه قرارداد شما دارای  نکات و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد خرید و فروش مغازه
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد خرید و فروش مغازه و ملک تجاری

قرارداد خرید و فروش مغازه برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد خرید و فروش مغازه و ملک تجاری ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  نکات و مفاد مهمی

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

قرارداد تقسیم نامه آپارتمان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد تقسیم آپارتمان بر مبنای صورت مجلس تفکیکی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد متفاوتی میباشد ،

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

قرارداد اجاره به شرط تملیک  املاک غیر منقول برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک  املاک غیر منقول، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد طراحی دکوراسیون داخلی
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

قرارداد طراحی دکوراسیون داخلی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد طراحی دکوراسیون داخلی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد تامین نیروی خدماتی
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

قرارداد تامین نیروی خدماتی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد تامین نیروی خدماتی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد صلح عمری
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

قرارداد صلح عمری آپارتمان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد صلح عمری آپارتمان، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و نکات مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
نمونه قراردا اجاره ملک مسکونی اداری تجاری
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

قرارداد اجاره انواع ملک برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد اجاره انواع ملک ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان
قراردادهای املاک

نمونه قرارداد پیش خرید و پیش فروش آپارتمان

قرارداد پیش خرید آپارتمان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیش خرید و پیش فروش آپارتمان، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه

ادامه مطلب »
سبد خرید