صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای خدمات آی‌ تی

قراردادهای خدمات آی‌ تی

نمونه قرارداد مشاوره IT (آی تی)

ماده ۱-  طرفین قرارداد قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ………………………………….. به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ……………………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. از طرف دیگر که از

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری

این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری …………………………………….. به نمایندگی جناب آقای ………………………………………… که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و …………………………………….. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری  …………………………………….. با عنوان تجاری

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

ماده یکم- طرفین قرارداد  قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ………………………………. به شماره ملی / ثبت ……………………… که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ……………………………………… به شماره ملی / ثبت ………………………….از طرف دیگر که از این

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پیامک

ماده ۱- طرفین قـرارداد قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ………………………………………… به شماره ملی / ثبت ……………………………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………………………..از طرف دیگر که از این

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد راه اندازی رایانه و خدمات آن

قرارداد ذیل بین آقای/خانم/ شرکت: ………………………………. به شماره ملی/ ثبت ………………………………. و به آدرس:  ……………………………………………………………….. به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای / خانم/ شرکت: ………………………………. به شماره ملی/ ثبت  ………………………………. و به آدرس: ……………………………………………………………….. به عنوان پیمانکار/ مشاور از طرف دیگر منعقد می گردد و طرفین به اجرای

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ………………………………. با شماره ثبت/ شماره ملی……………………. به نشانی: ….……………………………………..………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه ……………………………… با شماره ثبت/ شماره ملی ………………………… به نشانی: ….…………………………………..……………………. به عنوان

ادامه مطلب »
سبد خرید