صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای کار-استخدام

قراردادهای کار-استخدام

قرارداد اجرای طرح پژوهشی
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

قرارداد اجرای طرح پژوهشی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .این قراردا میتواند دارای بند های متفاوتی باشد به همین جهت ، توصیه میگردد  با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد استخدام پیک موتوری
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام پیک موتوری

قرارداد استخدام پیک موتوری برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد استخدام پیک موتوری، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه به قوانین کار و تامین اجتماعی آشنایی ندارید ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
قرارداد استخدام برنامه نویس
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس

قرارداد استخدام برنامه نویس برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه نکات و شرایط متفاوتی برای انعقاد قرارداد مد نظر دارید ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
قرارداد استخدام بازاریاب
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام بازاریاب

قرارداد استخدام بازاریاب برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد استخدام بازاریاب، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .این قرارداد از آنجایی که به عنوان قرارداد کار میباشد، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد استخدام راننده
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام راننده

نمونه قرارداد استخدام راننده برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد استخدام راننده، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .این قرارداد مشمول قانون کار می‌باشد بنابراین توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد موسسه اترس در تماس

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد استخدام مشاور حقوقی
قراردادهای کار-استخدام

قرارداد استخدام مشاور حقوقی

قرارداد استخدام مشاور حقوقی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد استخدام مشاور حقوقی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .این قرارداد از چند جهت دارای نکات مهمی میباشد بدین سبب ، توصیه میگردد با تیم

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد استخدام حسابدار
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام حسابدار

نمونه قرارداد استخدام حسابدار برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد استخدام حسابدار، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . توجه فرمایید این قرارداد مشمول قانون کار میباشد لذا توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد موسسه

ادامه مطلب »
قرارداد استخدام راننده همراه خودرو
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام راننده به همراه خودرو

قرارداد استخدام راننده همراه خودرو برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد استخدام راننده همراه خودرو، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .  چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
قرارداد استخدام سرپرست کارگاه
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام سرپرست کارگاه

قرارداد استخدام سرپرست کارگاه برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد استخدام سرپرست کارگاه، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . این قرارداد میتواند شروط متفاوتی داشته باشد، در صورت نیاز به آگاهی بیشتر با تیم

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد استخدام صندوقدار
قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد استخدام صندوقدار

نمونه قرارداد استخدام صندوقدار برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد استخدام صندوقدار، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .این قرارداد مشمول قانون کار میباشد برای همین توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد موسسه اترس در

ادامه مطلب »
سبد خرید