حقوق قانون کار

مهم‌ترین نکاتی که درباره حقوق قانون کار باید بدانید!

در 8 تیر ماه 1390 بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای نگهبان در 12 تیر ماه 1390 تشکیل شد. هدف از تاسیس چنین نهادی تجمیع دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی با کار و امور اجتماعی و در نهایت کوچک‌ ...