حقوق تجاری

حقوق تجاری چیست و چه ارکانی دارد؟

آن دست از قوانین و مقرراتی که بر تجارت و فعالیت‌های بازرگانی نظارت دقیق دارند و برای فعالیت‌هایی از این قبیل، مرزبندی انجام می‌دهند و حد و حدودها را مشخص می‌کنند، حقوق تجاری خوانده می‌شود. در ادامه این مقاله قرار است راجع‌ به حقوق تجاری، حقوق بین‌الملل و ...

وکیل تجاری

وکیل تجاری کیست و چه وظایفی دارد؟

همانطور که در مقاله حقوق تجاری چیست و چه ارکانی دارد؟ بیان شد، قوانین و مقرارتی در حوزه تجارت وجود دارد که برای این کار مرزهای مشخصی را ترسیم کرده‌اند. برای شناسایی این مرز‌ها و حد و حدود حقوق تجاری باید از یک وکیل تجاری کمک گرفت. در زمینه مسائل تجاری مشک ...

حق العملکار

حق العمل کار در قانون تجارت

واقعیت اینه که در قانون تجارت حق االعمل کاری تعریف نشده است. ولی حق العمل تعریف شده. با این بیان که حق العملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری یعنی آمر معاملاتی را انجام میده و در مقابل اجرت دریافت می کنه. تفاوت حق العمل کار با دلال این است که دل ...

حکم ورشکستگی

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران و بدهکاران ورشکسته

با صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته حق طرح دعوای انفرادی مدیون یا متعهد را از دست می دهند و باید بر اساس ترتیباتی که اداره ی تصفیه امور ورشکستگی مقرر کرده، عمل کنند. در واقع باید در مهلتی که در آگهی مدیر یا اداره تصفیه مشخص میشه، اس ...

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی؛ شرایط اعتبار و آثار آن

قرارداد ارفاقی قراردادیه که بین اکثریت طلبکاران از یک طرف و تاجر ورشکسته از طرف دیگه منعقد میشه. در این قرارداد طلبکاران به تاجر ورشکسته فرصت میدن تا به فعالیت تجاری اش ادامه بده و در برخی مواقع ممکنه از بخشی از مطالباتشون صرف نظر کنند. در مقابل تاجر هم ت ...

فسخ قرارداد ارفاقی

ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران برای ادامه ی فعالیت تجاری تاجر بسته میشه. در واقع یک فرصت دوباره برای تاجره تا با تمام توان به فعالیتش ادامه بده و با تجارتی که میکنه، بتونه بدهی هاش رو به طلبکاران پرداخت کنه. در این نوشته که در ...