خدمات حقوقی اترس

برای کسب و کار شما عزیزان

 

موسسه حقوقی دادفران اترس در راستای ارائه خدمات بهتر برای کسب و کار شما عزیزان خدمات حقوقی خود را در قالب پکیج های قابل سفارش ارائه نموده است.

پکیج خدمات اترس
 • مشاوره حقوقی تلفنی
 • مشاوره حقوقی حضوری
 • تنظیم و بررسی قرارداد
 • وکیل همراه
 • وکیل همراه ساعات اضافه
 • وکالت دعاوی
 • وکالت دعاوی ساعات اضافه
 • انجام امور ثبت شرکت ها
 • نظارت بر انجام امور تامین اجتماعی
 • انجام امور تامین اجتماعی هر ساعت
 • نظارت بر ساختار مالی و انجام تکالیف مالیاتی
 • انجام امور مالی و تکالیف مالیاتی هر ساعت
 • تخفیف جهت انجام سایر خدمات حقوقی
 • گارانتی فسخ و برگشت وجه

خدمات خارج از پلن

 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 •  
 •  
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 •  
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 •  
 •  

پلن استارت آپ

تومان ۳
۵۰۰
ماهانه
 • ۵ ساعت
 • ۲ ساعت
 • ۱ قرارداد
 • ۱ ساعت
 • ۵۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱ ساعت
 • ۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان
 •  
 •  
 • ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 •  
 • ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • %۲۰
 • ۷ روز

پلن تجاری

تومان ۵
۵۰۰
ماهانه
 • ۷ ساعت
 • ۴ ساعت
 • ۲ قرارداد
 • ۲ ساعت
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۲ ساعت
 • ۹۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱ عدد
 •  
 • ۱۷۵.۰۰۰ تومان
 •  
 • ۱۷۵.۰۰۰ تومان
 • %۳۰
 • ۷ روز

پلن شرکتی

تومان ۱۰ ماهانه
 • ۱۰ ساعت
 • ۷ ساعت
 • ۳ قرارداد
 • ۳ ساعت
 • ۴۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۵ ساعت
 • ۸۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲ عدد
 •  
 • ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 •  
 • ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • %۳۵
 • ۷ روز

پلن سازمانی

تومان ۱۷ ماهانه
 • ۱۵ ساعت
 • ۱۰ ساعت
 • ۵ قرارداد
 • ۵ ساعت
 • ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰ ساعت
 • ۷۸۰.۰۰۰ تومان
 • ۳ عدد
 •  
 • ۱۲۵.۰۰۰ تومان
 •  
 • ۱۲۵.۰۰۰ تومان
 • %۴۰
 • ۱۰ روز