پلن های خدمات حقوقی اترس

متناسب برای هر کسب و کار

 

موسسه حقوقی دادفران اترس در راستای ارائه خدمات بهتر و کاهش هزینه های حقوقی برای کسب و کارها، خدمات خود را در قالب پکیج ها و پلن های متنوع و متناسب با انواع کسب و کارها ارائه می نماید.

پکیج خدمات اترس

نوع خدمات

- -
 • مشاوره حقوقی تلفنی / ساعت
 • مشاوره حقوقی حضوری / ساعت
 • تنظیم و بررسی قرارداد / هر مورد
 • وکیل همراه / ساعت
 • وکیل همراه هر ساعت اضافه
 • وکالت دعاوی / ساعت
 • وکالت دعاوی هر ساعت اضافه
 • انجام امور ثبت شرکت ها / هر مورد
 • نظارت بر انجام امور تامین اجتماعی
 • انجام امور تامین اجتماعی هر ساعت
 • نظارت بر ساختار و انجام تکالیف مالیاتی
 • انجام امور مالی و تکالیف مالیاتی هر ساعت
 • تخفیف جهت انجام سایر خدمات حقوقی
 • گارانتی فسخ و برگشت وجه
 •  

تعرفه عادی

- -
 • ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۶۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • -
 • -
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • -
 • ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • -
 • -
 •  

پلن استارت آپ

۳.۵ میلیون تومان/ ماهانه
 • ۵ ساعت
 • ۲ ساعت
 • ۱ قرارداد
 • ۱ ساعت
 • ۵۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱ ساعت
 • ۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان
 • X
 • دارد
 • ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • دارد
 • ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • %۲۰
 • ۷ روز

پلن تجاری

۵.۵ میلیون تومان/ ماهانه
 • ۷ ساعت
 • ۴ ساعت
 • ۲ قرارداد
 • ۲ ساعت
 • ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۲ ساعت
 • ۹۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱ عدد
 • دارد
 • ۱۷۵.۰۰۰ تومان
 • دارد
 • ۱۷۵.۰۰۰ تومان
 • %۳۰
 • ۷ روز

پلن شرکتی

۱۰ میلیون تومان/ ماهانه
 • ۱۰ ساعت
 • ۷ ساعت
 • ۳ قرارداد
 • ۳ ساعت
 • ۴۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۵ ساعت
 • ۸۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲ عدد
 • دارد
 • ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • دارد
 • ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • %۳۵
 • ۷ روز

پلن سازمانی

۱۷ میلیون تومان/ ماهانه
 • ۱۵ ساعت
 • ۱۰ ساعت
 • ۵ قرارداد
 • ۵ ساعت
 • ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰ ساعت
 • ۷۸۰.۰۰۰ تومان
 • ۳ عدد
 • دارد
 • ۱۲۵.۰۰۰ تومان
 • دارد
 • ۱۲۵.۰۰۰ تومان
 • %۴۰
 • ۱۰ روز
نوع خدماتتعرفه عادیپلن استارت آپپلن تجاریپلن شرکتیپلن سازمانی
قیمت -۳۵۰۰۰۰۰ / ماهیانه۵۵۰۰۰۰۰ / ماهیانه۱۰۰۰۰۰۰۰ / ماهیانه۱۷۰۰۰۰۰۰ / ماهیانه
مشاوره حقوقی تلفنی / ساعت۳۰۰۰۰۰ تومان۵ ساعت۷ ساعت۱۰ ساعت۱۵ ساعت
مشاوره حقوقی حضوری / ساعت۵۰۰۰۰۰ تومان۲ ساعت۴ ساعت۷ ساعت۱۰ ساعت
تنظیم و بررسی قرارداد / هر مورد۶۵۰۰۰۰ تومان۱ قرارداد۲ قرارداد۳ قرارداد۵ قرارداد
وکیل همراه / ساعت۷۰۰۰۰۰ تومان۱ ساعت۲ ساعت۳ ساعت۵ ساعت
وکیل همراه هر ساعت اضافه۷۰۰۰۰۰ تومان۵۵۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰۰ تومان۴۰۰۰۰۰ تومان
وکالت دعاوی / هر ساعت۱۳۰۰۰۰۰ تومان۱ ساعت۲ ساعت۵ ساعت۱۰ ساعت
وکالت دعاوی هر ساعت اضافه۱۳۰۰۰۰۰ تومان۱۰۵۰۰۰۰ تومان۹۱۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰۰ تومان ۷۸۰۰۰۰ تومان
انجام امور ثبت شرکت ها / هر مورد --۱ عدد۲ عدد۳ عدد
نظارت بر انجام امور تامین اجتماعی -دارددارددارددارد
انجام امور تامین اجتماعی / هر ساعت-۲۰۰۰۰۰ تومان۱۷۵۰۰۰ تومان۱۵۰۰۰۰ تومان۱۲۵۰۰۰ تومان
نظارت بر ساختار و انجام تکالیف مالیاتی-دارددارددارددارد
انجام امور مالی و تکالیف مالیاتی هر ساعت۲۵۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان۱۷۵۰۰۰ تومان۱۵۰۰۰۰ تومان۱۲۵۰۰۰ تومان
تخفیف جهت انجام سایر خدمات حقوقی-۲۰٪۳۰٪۳۵٪۴۰٪
گارانتی فسخ و برگشت وجه-۷ روز ۷ روز ۷ روز ۱۰ روز
ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش