چشم انداز و ماموریت

موسسه حقوقی دادفران اترس

 

موسسه حقوقی دادفران اترس با برخورداری از تجربه ی خبرگان کارآزموده و با اتکا بر انگیزه و شایستگی  همکاران متخصص و مدیران خود  و با تمرکز بر خدمات حقوقی تخصصی ویژه ی کسب و کارها ،انواع خدمات حقوقی  را در سراسر کشور عرضه می نماید تا با ارائه خدمات برتر، موجب اطمینان بخشی به موکلین و تعالی کلیه ی ذینفعان خود گردیده و با شایستگی تبدیل به عاملی اثربخش و اثرگذار در حوزه خدمات حقوقی در کشور گردد. بر این باوریم که همگام با توسعه اقتصادی، نیاز به خدمات حقوقی در کشور نیز رو به گسترش است و موسسه حقوقی اترس نیز همواره با شناسایی نیازهای حقوقی و ارائه خدمات و راهکارهای خلاقانه و نوآورانه ، به حضور موثر ، بلندمدت و بهبود شاخص های صنعت حقوقی کشور می‌اندیشد و بر فعالیت سالم و مبتنی بر اخلاق حرفه ای و جلب رضایت و حفظ حقوق موکلین و مراجع کنندگان خود تاکید دارد و در همین راستا با هدف بهره‌گیری از استانداردها و الگوهای موجود، اقدام به استقرار سیستم های مدیریت فرآیند و کیفیت، مدیریت رسیدگی و پاسخگویی و پایش و اندازه گیری رضایت موکلین و مراجع کنندگان در موسسه نموده و همواره  بهبود مداوم و اثربخشی آنها را رصد و دنبال می کند.

چشم انداز و ماموریت اترس
چشم انداز و ماموریت اترس

راهبردهای ما برای رسیدن

به چشم انداز و ماموریت موسسه

 
  • متمایز سازی ارائه خدمات حقوقی در جهت رفع نیازها و بهبود تجربه موکلین و متقاضیان خدمات حقوقی
  • توسعه و تنوع خدمات نوآورانه مبتنی بر بهره برداری از فناوری های به روز
 

برای تحقق بخشیدن به این استراتژی‌ها، موسسه حقوقی اترس با هدف بهره بردن کلیه ی کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ از خدمات حرفه‌ای و صادقانه، حل مسائل و چالش ها و کاهش ریسک های حقوقی آنان، اهدافی چون افزودن گستره خدمات  در صنعت خدمات حقوقی، افزایش وفاداری موکلین ، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش کارایی و افزایش نوآوری در فرآیندهای اجرایی و عرضه خدمات حقوقی را برای خود تدوین و به صورت جدی دنبال می نماید.

انتخاب و همکاری با همکاران توانمند و قابل اطمینان و دارای ظرفیت بالای تخصصی و فنی در ارائه خدمات حقوقی، به کارگیری مدیریت دانش و روش‌های علمی در مدیریت و بهره بردن از خرد جمعی، پشتوانه ما و صداقت، دقت، پیگیری، سرعت، حفظ منافع و پاسخگویی به موکلین و مراجع کنندگان  تعهد ما و ارائه خدمات ارزشمند، کسب رضایت و تداوم وفاداری موکلین هدف ماست.

چشم انداز و ماموریت اترس

صداقت و شفافیت در ارتباطات موسسه با موکلین، همکاران و ذینفعان و حفظ جایگاه و شان انسانی آنان از طریق ایجاد محیط کاری آرام، پویا، انگیزشی، نگاه شایسته سالارانه و فاقد تبعیض و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل، خط مشی ماست و امیدواریم با پایبندی به این اصول  و ارزشها و در چارچوب قوانین و مقررات در عرصه کشور به اهداف تعیین شده نائل گردیم.