چشم انداز و اهداف موسسه حقوقی اترس

در مورد چشم انداز و اهداف و ماموریت موسسه حقوقی  اترس باید گفت :

موسسه حقوقی اترس با برخورداری از تجربه ی خبرگان کارآزموده و با اتکا بر انگیزه و شایستگی  همکاران جوان متخصص  و مدیران خود  و با تمرکز بر خدمات حقوقی تخصصی ویژه ی کسب و کارها ،انواع خدمات حقوقی  را در سراسر کشور عرضه می نماید تا با ارائه خدمات برتر، موجب اطمینان بخشی به موکلین و تعالی کلیه ی ذینفعان خود گردیده و با شایستگی تبدیل به عاملی اثربخش و اثرگذار در حوزه خدمات حقوقی در کشور گردد.

بر این باوریم که همگام با توسعه اقتصادی کشور، نیاز به خدمات حقوقی نیز رو به گسترش است و موسسه حقوقی اترس نیز همواره با شناسایی نیازهای حقوقی و ارائه خدمات و راهکارهای خلاقانه و نوآورانه ، به حضور موثر ، بلندمدت و بهبود شاخص های صنعت حقوقی کشور می‌اندیشد و بر فعالیت سالم و مبتنی بر اخلاق حرفه ای و جلب رضایت و حفظ حقوق موکلین و مراجع کنندگان خود تاکید دارد 

در همین راستا با هدف بهره‌گیری از استانداردها و الگوهای موجود، اقدام به استقرار سیستم های مدیریت فرآیند و کیفیت، مدیریت رسیدگی و پاسخگویی و پایش و اندازه گیری رضایت موکلین و مراجع کنندگان در موسسه نموده و همواره  بهبود مداوم و اثربخشی آنها را رصد و دنبال می کند

  • متمایز سازی ارائه خدمات حقوقی در جهت رفع نیازها و بهبود تجربه موکلین و متقاضیان خدمات حقوقی
اهداف و ماموریت موسسه حقوقی اترس

راهبردهای ما برای رسیدن به چشم انداز و اهداف اترس

راهبردهای ما برای رسیدن به چشم انداز و اهداف اترس

برای تحقق بخشیدن به این استراتژی‌ها و حرکت در مسیر چشم انداز و ماموریت اترس،  موسسه حقوقی اترس با هدف بهره بردن اشخاصی که دعاوی دادگاهی دارند و کلیه ی کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ از خدمات حقوقی ساختاریافته و و مبتنی بر شفافیت ، حل مسائل و چالش ها و کاهش ریسک های حقوقی آنان، اهدافی چون افزودن گستره خدمات در صنعت خدمات حقوقی، افزایش وفاداری موکلین ، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش کارایی و افزایش نوآوری در فرآیندهای اجرایی و عرضه خدمات حقوقی را برای خود تدوین و به صورت جدی دنبال می نماید.

انتخاب و همکاری با همکاران شایسته و قابل اطمینان و دارای ظرفیت بالای تخصصی و فنی در ارائه خدمات حقوقی، به کارگیری مدیریت دانش و روش‌های علمی در مدیریت و بهره بردن از خرد جمعی و گروه محوری، پشتوانه ما و صداقت، دقت، پیگیری نظام مند، سرعت، حفظ منافع و پاسخگویی به موکلین و مراجع کنندگان  تعهد ما و ارائه خدمات ارزشمند، کسب رضایت و تداوم وفاداری موکلین هدف ماست.

  • توسعه و تنوع خدمات نوآورانه مبتنی بر بهره برداری از فناوری های به روز
ماموریت اترس

اصل صداقت در موسسه حقوقی اترس

صداقت و شفافیت در ارتباطات موسسه با موکلین، همکاران و ذینفعان و حفظ جایگاه و شان انسانی آنان از طریق ایجاد محیط کاری آرام، پویا، انگیزشی، نگاه شایسته سالارانه و فاقد تبعیض و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل، خط مشی ماست و امیدواریم با پایبندی به این اصول  و ارزشها و در چارچوب قوانین و مقررات در عرصه کشور به اهداف تعیین شده نائل گردیم.

وکیل خوب تهران

وکیل خوب : احتمالا این جمله‌ها را تابحال شنیده باشید که “دنبال یک وکیل خوب تهران میگردم” یا “فلانی وکیل خوبی است” یا “باید یک

وکلا اترس

بهترین وکیل های موسسه حقوقی اترس در شهر تهران وکلا اترس و تمامی اعضای واحد خدمات حقوقی موسسه حقوقی اترس از وکلای عضو کانون وکلای