موسسه حقوقی اترس

صفحه اصلی » داوری

داوری

ابطال رای داوری و شرایط آن

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری : داوری یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات است  و طرفین قرارداد می توانند توافق کنند که حل اختلافات توسط داور صورت پذیرد و  اختلافات قراردادی احتمالی بعدی

ادامه مطلب »
سبد خرید