قانون جرایم مالیاتی

همه چیز در مورد جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی یکی از بخش های مهم درسیاست قانونگذاری مالیاتی یک کشور می باشد چرا که در اکثر جوامع اشخاص مالیات را یک تحمیل دولت به افراد جامعه می دانند پس برای الزام این اشخاص باید ضمانت اجرایی متناسب در نظر گرفت تا شخص به انجام تکالیف قانونی خود و پرداخت انواع مالیات اقدام نماید وگرنه اکثرا از انجام این امر سر بازمیزنند.

 

جرایم مالیاتی چیست؟

در قانون مالیات کشور ما هم جرایم مالیاتی پیش بینی شده که قسمت مهم آن در فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم بخش تشویقت و جرایم آورده شده و در برخی مواد و قوانین مرتبط نیز به طور جزئی مواردی پیش بینی شده است.

در ابتدا باید توجه داشت که جرایم جمع دو کلمه هست هم جمع کلمه جریمه است ،هم جمع کلمه جرم است و در این قانون با توجه به ماهیت ضمانت اجرای ، که در نظر گرفته این معنی متفاوت است.

اگر شما در شروع کسب و کار خود با تکالیف و وظایف قانونی خود به عنوان مودی آشنا باشید و ضمانت اجرا و عواقب انجام ندادن آن را بدانید به راحتی میتوانید در شرایط مختلف تصمیمات درست بگیرید و گاها با اقدام به موقع از جرایم سنگین مالیاتی رهایی پیدا کنید .

به همین جهت این مقاله را به همت وکلای مالیاتی اترس تهیه شده و  قسمتی از مهم ترین جرائم مالیاتی را برای شما در ذیل آورده ایم؛

اکثر جرایم مالیاتی در قانون به معنی جریمه است و برای آن ضمانت اجرای مالی نقدی در نظر گرفته شده که درصدی منبع مشخص شده در قانون می باشد.

گاها جرایم به معنی جرم هست که روند رسیدگی آن نیز متفاوت است یعنی سازمان امور مالیاتی راسا نمی‌تواند به این موارد رسیدگی کند فقط می‌تواند اعلام جرم را به دادگاه عمومی اعلام کند گه این دادگاه به صورت مستقل از سازمان امور مالیاتی به این امر رسیدگی می‌کند و نتیجه تصمیم خود را در قالب یک حکم به صورت رای یا قرار صادر می نمایید.

 

چنانچه نیاز به مشاوره مالیاتی با وکیل دارید از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید

جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی

 

جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی

جرایم غیر قابل بخشش در قانون مالیات مستقیم مستند به ماده ۱۹۲ قانون مالیات مستقیم سه جریمه به هیچ وجه قابل بخشش نیست و مودی نهایتا مکلف به پرداخت آن می باشد:

الف- جریمه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

ب- جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی

پ- جریمه  درج هزینه‌های غیرواقعی در اظهارنامه مالیاتی

جرایم غیر قابل بخشش نیز در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون ذکر شده است سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد یعنی پنجاه درصد از این جرایم غیر قابل بخشش می باشد.

الف- جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی.

ب- جریمه عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران.

پ- جریمه عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان.

ت- جریمه عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب.

ث- جریمه عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون.

جرم مالیاتی

مستند بر ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم موارد ذیل جرم مالیاتی محسوب می‌شود که اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم ذیل نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد و مرتكب یا مرتكبان آن حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

الف- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

ب- اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن

پ- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام

ت- تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و(۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت

ث- عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

استفاده از كارت‌ بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

جرم پرداخت نکردن مالیات

 

سایر جرائم مالیاتی

در این قسمت مهم ترین مواردی که جرایم مالیاتی است واز دسته بندی بالا خارج از است را ذکر میکنیم:

الف-  دیرکرد در پرداخت مالیات مستند به ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم .

ب- عدم ارائه دفاتر، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مستند بر ماده ۱۹۳ قانون مالیات مستقیم.

پ- عدم تسلیم اظهارنامه ظرف مهلت مقرریا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع توسط آخرین مدیران شخص حقوقی در موضوع مادة (۱۱۴) این قانون مستند بر ماده ۱۹۵ قانون مالیات مستقیم.

ت- تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة (۱۱۸) توسط مدیر یا مدیران تصفیه مستند بر ماده ۱۹۶ قانون مالیات مستقیم.

ث- نسبت به اشخاصی كه به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی كه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند مستند بر ماده ۱۹۷ قانون مالیات مستقیم.

ج- تخلف شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است مستند بر ماده ۱۹۹ قانون مالیات مستقیم.

چ- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور و همچنین عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مستند بر ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم

همچنین عدم استفاده مؤدیان مالیاتی فوق از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانیزه فروش) و تجهیزات مشابه مستند به تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم.

در صورتیکه با جرایم مالیاتی مواجه شدید ، پیشنهاد می کنیم از وکلای امور کیفری کمک بخواهید. همچنین شما میتوانید برای مشاوره با وکیل متخصص حوزه مالیات با ما در ارتباط باشید

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند