خدمات حقوقی موسسه دادفران اترس

خدمات حقوقی اترس : در  نظام های حقوقی جهان ، هر یک از حوزه های حقوقی آنچنان گسترده شده است که یک وکیل دادگستری امکان کسب دانش و تجربه تخصصی را در بیش از یک حوزه و در بهترین حالت در بیش از سه حوزه را ندارد.

اینجا بود که نیاز به حضور موسسات حقوقی مجاز و قدرتمند به جای دفاتر وکالت سنتی در کشورهای توسعه یافته و سپس در سایر کشورها احساس شد.

موسسات حقوقی این ظرفیت را داشتند که با اختصاص منابع لازم ، دپارتمان های تخصصی را ایجاد کنند و با جذب و پرورش وکلای متخصص بتواند خدمات تخصصی را به متقاضیان  ارائه دهد.

در کشور ما نیز کانون وکلای دادگستری به موسسات حقوقی که شرایط لازم را داشته اند مجوز ارائه خدمات حقوقی نموده است .

واحد خدمات حقوقی در  موسسه  از دپارتمان ها و بخش های تخصصی مختلف تشکیل شده است .

پرونده های قضایی ای  که نیاز به دفاع از سوی موسسه حقوقی اترس در دادگاه دارد ، از طریق مدیر حقوقی به مدیر دپارتمان تخصصی مربوطه ارجاع می گردد و توسط وکلای متخصص ، طی یک کارگروه مشورتی بررسی می شود .

در جریان رسیدگی قضایی به پرونده ممکن است به جهت وضعیت و شرایط جدید پرونده ، به درخواست وکیل پرونده ، کارگروه مشورتی تشکیل شود.

موثرترین خدمات حقوقی

موکلین و مخاطبان اترس به خوبی می دانند که بر اساس رویکرد اترس ،مشاوره حقوقی یکی از مهمترین و موثرترین خدمات حقوقی برای متقاضیان می باشد.

در همین راستا مشاوره حقوقی مربوط به هریک از دپارتمان ها از طریق وکلای با تجربه پایه یک دادگستری که در زمینه مربوطه تخصص دارند ، صورت می گیرد.

 

خدمات تخصصی موسسه اترس

علاوه بر دانش و تجربه ، عامل روحیات و علایق شخص وکیل در تقسیم بندی موضوعات خدمات  حقوقی می بایست لحاظ گردد.

به عنوان مثال پرونده های کیفری ، پرونده های حقوقی و پرونده های خانواده ،سه نوع وکیل با روحیات و علایق شخصی متفاوت می طلبند . در پرونده های کیفری چالش ها و حواشی پرونده بیشتر است و در پرونده های حقوقی چالش های ماهیتی مربوط به پرونده بیشتر است .

اترس ملاک علایق شخصی را در تقسیم بندی دپارتمان ها و عضویت وکلا در آن لحاظ نموده است که موجب افزایش کیفیت خدمات حقوقی و نهایتا افزایش رضایت موکلین اترس شده است.