معافیت مالیات بر ارث

در خصوص معافیت مالیات بر ارث چه میدانید؟

در ابتدا باید بگوییم که نسبت به یک سری از اموال و دارایی های متوفی مالیات بر ارث تعلق نمی گیرد. اما در چه مواردی معافیت مالیات بر ارث شامل اموال متوفی خواهد شد؟ اولین دسته از دارایی های متوفی که به آنها مالیات تعلق نمی گیرد تمامی اسباب و وسایل منزل متوفی است. مورد بعدی معافیت مالیات بر ارث، وجوهی است ناشی از کار، که به متوفی تعلق می گیرد، مثل وجوه بازنشستگی و وظیفه، مطالبات مربوط به خسارات اخراج و بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی. مورد سوم وجوهی است که از بیمه به متوفی تعلق می گیرد، مثل بیمه عمر یا خسارات ناشی از فوت. و مورد آخر این است که اگر متوفی طوری فوت کند که به او دیه تعلق بگیرد، نسبت به این دیه هم مالیات بر ارث اخذ نخواهد شد.

نکته ی مهمی که باید در این خصوص  بدانید این است که در سال ۹۵ قانون مالیات ارث تعدیل شد. به همین دلیل وراث متوفای بعد از سال ۹۵ مشمول قانون جدید می‌شوند. اما اگر تاریخ فوت متوفی قبل از سال ۹۵ باشد، ورثه نیز مشمول قانون قدیم خواهند شد. معافیت‌های قانون جدید در خصوص مشمولین قانون قدیم (قبل از ۹۵) نیز صادق است، اما وراث مشمول قانون قدیم از برخی معافیت‌های بیشتر برخوردارند.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند