معافیت معیشتی

طبق قانون مالیات های مستقیم، افراد حقیقی یا صاحبان مشاغلی که مالیات پرداخت می کنند، تا یک میزانی از درآمد سالیانه خود را معاف از پرداخت مالیات هستند، که به آن معافیت معیشتی می گویند. این میزان در قانون بودجه هر سال مشخص می شود که برای سال ۹۹ این میزان از معافیت معیشتی تا مبلغ ۲۸ میلیون تومان بود. حالا نسبت به مازاد این مبلغ، مؤدی موظف هست که مالیات را پرداخت کند، که نرخ محاسبه مالیات بصورت تصاعدی بالا می رود و  بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود. نحوه محاسبه مازاد بر آن هم به این صورت است که تا مبلغ  ۵۰ میلیون تومان از درآمد میزان مالیات سالانه با نرخ ۱۵% محاسبه می شود، ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون با نرخ ۲۰%، و بالای ۱۰۰ میلیون، میزان مالیات با نرخ ۲۵% محاسبه خواهد شد.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند