نمونه قرارداد کار- استخدام بازاریاب

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم…………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

۱-۳ اعطای سمت بازاریاب به منظور جذب مشتریان و حمل و به فروش رساندن کالا ( نام کالا، نوع و میزان آن قید گردد)

۲-۳ بازاریاب حق هیچ گونه اخذ وجوه مالی را از مشتری به صورت نقداً ندارد و صرفاً می بایست از طریق دستگاه POS شرکت به شماره ……………………… مبالغ فروش محصول را دریافت نماید.

۳-۳ بازاریاب موظف است که پیش از اعلام بهای محصول عرضه شده، قیمت خرد فروشی یا کلی فروشی محصول را از طریق شماره تماس دفتر ……………………….. استعلام نماید.

۴-۳ هنگام مکاتبات و تماس های تلفنی اعلام کد پرسنلی بازاریاب الزامی می باشد.

۵-۳ بازاریاب متعهد می گردد با رعایت اصول اخلاقی و عرفی تمام تلاش خویش را در جهت حفظ منافع کارفرما(اعطاء کننده تصدی بازاریابی) به کار گیرد.

۶-۳ بخش از انبار مرتبط با محصولات شرکت در ید بازاریاب امانی بوده و ایشان می بایست نهایت دقت و جدیت خود را در حفظ و نگهداری و رعایت امانت به عمل خواهد آورد.

۷-۳ بازاریاب حق واگذاری جز یا کل اجرای این قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد.

۸-۳ درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش محصول به مشتریان، مطابق با قرارداد، پس از ارائه خدمت و پایان کار به حساب شما، به شماره ….. واریز خواهد شد.

۴- محل انجام کار 

بین ساعات …… الی …….. بازاریاب می بایست در دفتر شرکت به منظور رسیدگی به خدمات و فروش های ارائه شده روز پیشین حاضر گردد و بین ساعات …… الی …….. ایشان موظف است در مسیر …………………………… که حوزه فروش محصول می می باشد، مشتری به مشتری مراجعه نموده و نسبت به اخذ سفارش محصول اقدام نماید.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد 

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی 

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………………………… ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ……………………………….ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………………….. شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه …………………………… کارگر در تاریخ ………………………….. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …………………………………… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ……. نسخه و …….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار …………………………. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                      محل امضاء و اثر انگشت کارمند         

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند