صفحه اصلی » قراردادکار

قراردادکار

چهار شرط باطل کننده در قرارداد کار
حقوق کار و تامین اجتماعی

چهار شرط باطل در قراردادکار

شرط باطل در قراردادکار مطابق اصول حقوقی و مقررات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی  افراد در قراردادها میتوانند در مورد هرگونه شرطی  توافق کنند مگر اینکه آن شرط مخالف نظم عمومی و قوانین آمره باشد . بهتر است بدانیم که قوانین در یک تقسیم بندی کلی به قوانین

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد کارآموزی همراه کار
قراردادهای استارتاپ ها

نمونه قرارداد کارآموزی توام با کار

نمونه قرارداد کارآموزی برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد کارآموزی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . در صورتیکه قرارداد شما دارای  شرایط و مفاد مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد

ادامه مطلب »
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری برق صنعتی
قراردادهای خدمات صنعتی

نمونه قرارداد پیمانکاری برق صنعتی

قرارداد پیمانکاری برق صنعتی برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری برق صنعتی، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .به جهت اهمیت مفاد این قرارداد ، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد موسسه اترس

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری انجام خدمات (فرم خام پیمانکاری عمومی)

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . این فایل به صورت عمومی میباشد چنانچه قرارداد شما حاوی نکات مهمی است ، توصیه

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد پیمان جزء پیمان عمومی
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمان جزء ، قرارداد عمومی پیمان

نمونه قرارداد پیمان جزء برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد پیمان جزء یا به اصلاح قرارداد عمومی پیمان، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط  مهمی میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . چنانچه قرارداد شما دارای  شرایط دیگری میباشد ،

ادامه مطلب »
قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارمندان
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارکنان

قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارکنان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمانکاری تامین غذای پرسنل، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . در صورتیکه قرارداد شما دارای  شرایط دیگری میباشد ، توصیه میگردد

ادامه مطلب »
قرارداد پیمان جزء فایل دانلود
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمان جزء

قرارداد پیمان جزء برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد پیمان ، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است .مفاد این قرارداد دارای اهمیت فراوانی است بدین جهت ، توصیه میگردد با تیم متخصص تنظیم قرارداد موسسه

ادامه مطلب »
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان

نمونه قرارداد بازسازی ساختمان برای راحتی همراهان گرامی فایل قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . اگر در شرایطی هستید که نیاز به قراردادی با جزییات بیشتر دارید ، توصیه میگردد با

ادامه مطلب »
قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان
قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

قرارداد تخریب ساختمان برای راحتی همراهان گرامی فایل نمونه قرارداد تخریب ساختمان، توسط تیم تنظیم قرارداد موسسه حقوقی اترس در فرمت ورد تهیه و برای دانلود در اختیار شما عزیزان  قرار گرفته است . اگر قرارداد شما دارای مفاد و بند های مهمی میباشد ، توصیه میگردد با تیم متخصص

ادامه مطلب »
سبد خرید