خطرات عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

عواقب و جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی: شاید در ابتدا نیاز باشد درباره انواع مالیات آگاهی داشته باشید ، بدین جهت ما مقاله ایی برای شما آماده کرده ایم.

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که شامل دو بخش می باشد ؛ بخش اول به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و در یخش دوم اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور به صورت الکترونیک از طریق سامانه اختصاصی سازمان امور مالیاتی برای هرشخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و ارسال میگردد که در نهایت با گرفتن کد رهگیری اظهارنامه شما ثبت میشود.

 البته اگر به هر دلیلی امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت سیستمی مقدور نبود می‌توان اظهارنامه را چاپ و به صورت دستی تکمیل کرد و سپس به اداره پست تحویل داد که تاریخ تحویل به اداره پست به منزله تاریخ ارسال اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی است حتما کد رهگیری را یادداشت نمایید و در اولین فرصت پرینتی از اطلاعات بسته پستی را در پرونده مالیاتی خود قراردهید

بیشتر بدانیم : وظایف مهم یک وکیل مالیاتی متخصص چیست ؟

مهلت زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی

مستندا به ماده ۱۱۰ قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم نمایند.

‌و مستندا به ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم اشخاص حقیقی (مشاغل) اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم نمایند.

ارسال اظهارنامه عملکرد در پایان مواعد مقرر از وظایف مودی مالیاتی می باشد و اگر مودی این امر را در موعد مقرر انجام ندهد در قانون مالیات مستقیم برای وی ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.

مقاله مرتبط : چه اموالی شامل مالیات بر ارث میشوند ؟

ضمانت اجرای عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

تعلق جریمه غیر قابل بخشش در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

مستند به ماده ۱۹۲ قانون مالیات مستقیم تمام مواردی که بر اساس قانون مالیات مستقیم مودی مکلف به ارسال اظهارنامه مالیاتی بوده است اگر در موعد مقرر شده در قانون‌ اظهارنامه را ارسال ننمایید ، در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل تصریح شده در قانون مالیات مستقیم مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق ، نسبت به سایر مودیان ده‌ درصد(۱۰%) مالیات متعلق به آنها می شوند.

توجه نمایید جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، قابل  شکایت در هیات های حل  اختلاف مربوط به رسیدگی به شکایت  مودیان و شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری نیست و به هیچ وجه قابل بخشش نیست. لازم به ذکر است که حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تهیه اظهارنامه برآوردی توسط سازمان مالیاتی درصورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.

عدم تعلق بخشودگی های جرایم مشخص شده در قانون درصورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

مستند به تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم اگر مودی به تکلیف خود در خصوص ارسال به موقع اظهارنامه اقدام کند در موارد تصریح شده در ماده ۲۳۹ قانون مالیات مستقیم هرگاه برگه تشخیص قبول یا با اداره دارایی توافق کند و آن را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت مشخص کند از ۸۰ درصد جرایم مقرر در قانون مالیات مستقیم معاف خواهد بود یا اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت مشخص کنند از ۴۰ درصد جرایم مقرر در قانون مالیات مستقیم معاف هستند.

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

جرم مالیاتی( تعزیر درجه ۶) در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در سه سال پی در پی

مستند به ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم یکی از مواردی که جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند ، خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی می باشد.

– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

عدم برخورداری از معافیت معیشتی درصورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

مستند به ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم برای بهرمندی ازمعافیت مندرج در این ماده یا همان معافیت معیشتی ارسال اظهارنامه مالیاتی الزامی می باشد.

میزان این معافیت هر ساله بر اساس قانون بودجه مشخص می‌شود .

عدم تعلق تخفیف کاهش نرخ محاسبه مالیات در ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

مستند به تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم  به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

عدم تعلق نرخ صفر یا معافیت های مالیاتی مشاغل تصریح شده در قانون مالیات مستقیم یا سایر قوانین در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

برای مثال  در بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم شرط تعلق نرخ صفر ارسال اظهارنامه مالیاتی است.

همچنین در خصوص امور مالیاتی توصیه میشود از مشاوره حقوقی وکیل مالیات در موسسه اترس نیز استفاده نمایید

در این مقاله سعی شد آگاهی کاملی در خصوص عواقب عدم ارسال اظهارنامه به شما داده شود.

مالیات تکلیفی پزشکان چیست

مالیات تکلیفی پزشکان

مالیات تکلیفی پزشکان : پزشکان نیز همچون سایر مشاغل و حقوق بگیران با داشتن درآمد باید مالیات بر درآمد

مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده : همانطور که در مقاله آنچه باید درخصوص انواع مالیات بدانیم  بیان شد مالیات بر

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند