خدمات حقوقی اترس در زمینه دعاوی کار و تامین اجتماعی

جمعیت گسترده ای از مردم کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با دعاوی کار و تامین اجتماعی می باشند. هر ساله عدم اطلاع از قوانین، مقررات و رویه حقوق و قوانین کار و عدم مشاوره حقوقی از وکیل اداره کار، کارفرمایان خصوصا کسب و کارهای نو پا را متحمل خسارات و جرایم قابل توجهی می نماید.

موسسه حقوقی اترس با استفاده از وکلای متخصص اداره کار ، در این حوزه در زمینه هایی چون مشاوره و قبول وکالت در مراجع اداره کار، سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری، تنظیم قرارداد های کار، آیین نامه های داخلی، در مورد انواع بیمه از جمله بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، بیمه بیکاری، حوادث ناشی از کار، بدهی کارفرمایان در مرحله برآوردی و قطعی و جرایم تامین اجتماعی تخصصی ترین خدمات حقوقی را در خصوص دعاوی کار و تامین اجتماعی ارائه می‌نماید.

دعاوی تامین اجتماعی

دعاوی کار و تامین اجتماعی چیست

وکیل کارگر و کار فرما و مشاوره حقوقی

بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، امروزه از مسائل مهم وپرکاربرد میباشد. ضرورت این موضوع امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیازبا توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنهابه پیشرفت های اقتصادی درسالهای اخیر افزایش یافته است. علت این امر افزایش حجم كارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی كار میباشد. بدیهی است كه با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید. در این موارد مشاوره با یک وکیل متخصص دعاوی کار و تامین اجتماعی بسیار سازنده خواهد بود. قبل ازمطالبه هر حق و حقوقی از کارفرما نیاز است که رابطه ی آن دو احراز شود. چراکه دربرخی از قراردادهای کار که به صورت شفاهی منعقد میشوند، گاها دیده میشود که کارگر یا کارفرما منکر رابطه کارگری و کارفرمایی می شوند.

ضرورت مشاوره با وکیل دعاوی کار

البته بیشتر درمورد کار فرما مصداق داردکه رابطه کارگر با خودرا انکار میکند تاحق و حقوق وی را نپردازد. اما قانون گذار روش هایی را جهت اثبات این رابطه در نظر گرفته است. البته برخی از آن ها از روش های معمول اثبات هر دعوایی است و برخی دیگر مختص روابط کارگر و کارفرما است. وکیل ، می بایست در ارتباط با قرارداد ، کارگر و کارفرما ، به قوانین آمره که نمی توان برخلاف آن توافق کرد ، اشراف داشته باشد . در این زمینه توصیه می کنیم شروطی که باعث ابطال در قرارداد کار میشود  را مطالعه فرمائید

وکیل متخصص دعاوی کار و تامین اجتماعی با تسلط بر قوانین اداره کار، بیمه تامین اجتماعی، بخشنامه ها، آیین نامه ها وکلیه قوانین مربوط به حوزه اداره کار و آشنایی با روند دادرسی درمراجع مربوطه، قادر خواهد بود روند دادرسی را سهولت ببخشد. البته لازم به ذکر است که در کنار دانش حقوقی کافی، دارا بودن تجربه کاری موفق نقش قابل توجهی در دفاع از حقوق کارگر و کارفرما در مراجع اداره کار دارد.

دعاوی کار و تامین اجتماعی چیست و اهمیت مشاوره با وکیل

موسسه حقوقی اترس دارای وکلای مجرب، آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای کار و کارفرما و ارائه مشاوره حقوقی تامین اجتماعی و  اداره کار و قبول وکالت در دعاوی ناشی از این اختلافات کار و کارفرمایی می باشد .

وکیل دعاوی در دادگاه

وکیل دعاوی

فرم ثبت درخواست وکیل دعاوی تماس با وکیل دعاوی وکیل دعاوی در موسسه حقوقی اترس ، وکیل پایه یک

مشاوره حقوقی اداره کار با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی اداره کار

فرم ثبت درخواست مشاوره حقوقی اداره کار تماس برای مشاوره حقوقی اداره کار مشاوره حقوقی اداره کار در موسسه

مشاوره حقوقی شرکت ها در تهران

مشاوره حقوقی شرکت ها

فرم ثبت درخواست مشاوره حقوقی شرکت ها تماس برای مشاوره حقوقی شرکت ها و سازمان ها مشاوره حقوقی شرکت