خدمات حقوقی اترس در دعاوی خانوادگی

دعاوی خانواده چیست : 

اترس، دعاوی خانواده را حوزه ای مستقل و تخصصی می‌داند و آموزش های این دپارتمان را به طور جدی و موشکافانه پیگیری می‌کند. وکیل خانواده می بایست علاوه بر قاطعیت در قانون گرایی، روحیه منعطف و رویکردی در جهت حفظ بنیان خانواده دارا باشند. استراتژی برتر دفاع در دعاوی خانواده، آموزش ها و مشاوره حقوقی پیش از ازدواج، تنظیم اسناد مهم قبل ، حین و پس از ازدواج بین طرفین، تعیین حقوق لازم برای طرفین با در نظر گرفتن شرایط حاکم در هر مورد، بخشی از خدمات موسسه حقوقی اترس در دپارتمان حقوق خانواده می باشد. در این میان مواردی چون تغییر نام، اصلاح شناسنامه، نصب قیم، حجر، دعاوی تقسیم ترکه و انحصار ورثه به عنوان بخشی از خدمات تخصصی این دپارتمان نیز تعریف میگردد.

خدمات حقوقی موسسه اترس در زمینه دعاوی خانوادگی

نگرش اترس به پرونده حقوقی خانواده

خانواده به عنوان یکی از مهم ترین واحدهای جامعه از اهمیت و قداست ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین  در اترس این حوزه  مستقل از حوزه وکیل حقوقی می باشد .در واقع جامعه متشکل از خانواده‌هایی با آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب و عقاید مشترک است. حفظ حرمت و حریم خانواده از امور مربوط به نظم عمومی به شمار می‌رود و قانونگذار توافقی بر خلاف آن و مصالح خانواده را معتبر نمی‌شمارد. خانواده محلی برای رشد و نمو نسل آینده است، به نظر می رسد همین امر برای تبدیل شدن نظام خانواده به یک نظام مهم درجامعه کفایت می کند. با وجود تاکید بر حفظ حریم خانواده یکی از شایع ترین دعاوی که در چندسال اخیر با آن رویه رو هستیم دعاوی خانواده است.

اهمیت خانواده

در راستای حل چالش ها و پرسش های حقوقی شما عزیزان در رابظه با مسائل حقوقی مربوط به دعاوی خانواده ، وکلای  متخصص دعاوی خانواده اترس آماده ی پاسخگویی به پرسش های حقوقی شما  بزرگواران هستند. اترس با بهره گیری از دانش و تجارب مشاورین و حقوق دانان جوان و حرفه ای آماده ی خدمت رسانی های حقوقی چه در موضوعات داخلی و چه در موضوعات بین المللی به شما عزیزان است.

دعاوی خانواده کدامند

منظور از دعاوی خانواده آن دسته از دعاوی هستند که مربوط به امور خانوادگی بوده و عمدتاً  ناشی از نقض حقوق و تکالیف مصرح قانونی در حیطه حقوق خانواده توسط افراد یا اختلاف بین کسانی است که قصد تشکیل خانواده دارند(نامزدها) و یا خانواده‌ای تشکیل داده‌اند(زوجین). البته همانطور که از لفظ عمدتاً در تعریف این دعاوی استنباط می‌شود نباید پنداشت که همه دعاوی مربوط به خانواده براساس نقض قوانین یا اختلاف بین اعضای خانواده اقامه می‌شوند چنانکه اموری مثل احراز رشد و حجر، حضانت کودک و ولایت قهری، اهدای جنین و تغییر جنسیت و دیگر موارد بی آنکه ناشی از نقض قانون یا اختلاف در حقوق و تکالیف باشد به دلیل اهمیت و ارتباط آن‌ها به کیان خانوده در زمره دعاوی خانوادگی قرار می‌گیرند.

دعوای خانواده

دعاوی خانواده در دادگاه

پرونده خانواده و حقوق خانواده

دعاوی خانواده از دعاوی شایع در محاکم دادگستری است که قانونگذار نیز قوانین متعددی پیرامون آن به تصویب رسانده است. البته پاره ای از قوانین مرتبط با دعاوی خانوادگی وجود دارند که به فراخور هر عنوان از دعاوی خانوادگی و در ضمن آن ، مقررات مربوطه به رشته تحریر در خواهد آمد. با تصویب قانون حمایت از خانواده ، قوه قضائیه موظف به تشکیل محاکم تخصصی خانواده گردیده که هر دادگاه خانواده که در زمره محاکم عمومی حقوقی میباشد ، با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد، قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند .

طرح دعوای خانواده

وفق ماده ۸ قانون حمایت از خانواده شروع رسیدگی به هر دعوا در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست به عمل می آید. به این منظور هموطنان میبایست بدوا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نماید. متعاقبا شخصا یا از طریق وکیل متخصص خانواده ،در چهارچوب عناوین تعریف شده در این سامانه نسبت به طرح دعوای خود وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.

ماده 8 قانون حمایت از خانواده چیست

برای کسب اطلاعات بیشتر از خدمات حقوقی اترس و مشاوره حقوقی دعاوی خانواده و برخورداری از وکیل خانواده با ما تماس حاصل فرمایید. اترس صمیمانه در کنار شما خواهد بود

طلاق خلع چیست

طلاق خلع چیست؟

طلاق خلع : تنها راه جدایی زوجین و پایان بخشیدن به زندگی مشترک طلاق است. حال این طلاق ممکن

طلاق توافقی فوری در شهرتهران

طلاق توافقی فوری

درخواست وکیل طلاق در شهر تهران طلاق توافقی فوری و خدمات تخصصی موسسه حقوقی اترس از طریق یکی از