میزان مالیات سالانه خودرو لوکس

قانون جدید مالیات سالانه بر خودرو لوکس

مالیات سالانه خودرو لوکس : سال‌های اخیر که بازار خودروهای لوکس برای قشری خاصی از افراد رونق گرفت، در نگاه جامعه و دولت خودروهای لوکس به عنوان نمادی از ثروت و قدرت تلقی شد، لذا دولت تصمیم گرفت که از این دارایی افراد، مالیات اخذ نمایید، که اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این نوع از مالیات را به عنوان منبع مالیاتی جدید پیش بینی نمود، در واقع مالیات‌ خودروهای لوکس یک نوع مالیات است که برای خودروهایی با ارزش بالا، گران قیمت اعمال می‌شود.

این نوع مالیات برای کاهش تقاضای خودروهای لوکس و ایجاد درآمد برای دولت و و تامین بودجه، حفظ تعادل در بازار خودرو تصویب شد.

مالیات سالانه خودرو لوکس

مالیات بر خودروهای گران قیمت  یا مالیالت بر خودروهای لوکس یا مالیات سالانه خودرو

لازم به ذکر است که شرایط تعلق مالیات سالانه خودرو لوکس از اولین سالی که پیش بینی شد در هر سال که آورده شده است که آن مربوط به همان سال بوده و در هر سال نیز قانون مربوط به همان سال اجرا می‌شود شما باید دقت نماییدبا توجه به اینکه مالیات خودروهای گران‌قیمت( لوکس) مالیات مقطوع دارند نیاز به ارسال اظهارنامه ندارد و که اگر خودرو هایی با شرایط ذکر شده داشته باشید برایتان اس ام اس  می آید  یا در کارتابل شما در سایت اداره دارایی  قرار می‌گیرد

مالیات خودرو لوکس سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ به دلیل عدم آمادگی و نداشتن زیرساخت های لازم عملا مالیاتی از مالکان خودروهای گران قیمت( لوکس) مطالبه نشد.

شرایط مشمولیت مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۳۹۹

بر اساس جزئی از بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، خودروهای موجود در کشور بر اساس شرایط ذیل مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شود:

 • انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین ،
 • که شماره انتظامی شخصی دارند
 • و ارزش خودرو هفت میلیارد ریال(۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و بیشتر باشد.
 • مبلغ فوق باید بر اساس ارزش روز خودرو باشد.

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که ملاک ارزش روز خودروهای فوق که تولید داخلی یا وارداتی

جدولی است که برای محاسبه نقل و انتقال خودرو، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض شهرداری هر سال توسط سازمان مالیاتی در تعیین می گردد.

که برای سال ۱۳۹۹‌ این امر در بخشنامه به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۸  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ آمده است

نرخ مالیات بر گران‌قیمت در سال ۱۳۹۹

 نرخ مالیات سالانه خودرو لوکس دودهم‌ درصد (۲/۰ %) ارزش روز خودرو می باشد.

استثنا مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۳۹۹

موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

 • این مالیات شامل کامیون و کامیونت نمی شود.
 • خودروها در سالی که انها را تملک می کنید مشمول این نوع از مالیات نمی شوند.
 • خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛ دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری) مشمول این مالیات نمی‌باشند.
 • خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل کشور، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
 • – خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی.

 

درباره انواع مالیات بیشتر بدانیم

نرخ مالیات خودرو لوکس سال ۱۴۰۰

مالیات خودرو لوکس سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ اولین سالی بود که مالیات خودرو های گران قیمت (لوکس) مورد مطالبه قرار گرفت که تغییراتی نسبت با مالیات خودرو سال ۱۳۹۹ داشت این بود که دیگر معیار و ملاک محاسبه مالیات یک عدد ثابت و مقطوع نیست بلکه به صورت تصاعدی و پلکانی در سال ۱۴۰۰ محاسبه می شود همچنین قیمت مجموع خودروهای تحت مالکیت وی بر اساس شرایط ذیل ملاک قرار می‌گیرد.

شرایط مشمولیت مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۰

بر اساس بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، خودروهای موجود در کشور بر اساس شرایط ذیل مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شود:

 • کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین
 • که دارای شماره انتظامی شخصی
 • به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آن ها باشد .
 • و در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش خودروها بیش از ده میلیارد ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) باشد .

نرخ مالیات بر خودروهای گران‌ قیمت در سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ خودروهای زیر ده میلیارد ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) معاف در نظر گرفته شده .

۱ـ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) نسبت به مازاد ده میلیارد ریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) یک درصد (۱%)

۲ـ تا مبلغ سی میلیارد ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) دو درصد (۲ %)

۳ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  نسبت به مازاد سی میلیارد ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) سه درصد (۳%)

۴ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) چهار درصد (۴%)

نکات مرتبط با مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۰

 • ملاک ماخذ محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله اعلام می شود همچنین ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبورتعیین و اعلام می‌شود.

که برای سال ۱۴۰۰ این امر در بخشنامه به شماره ۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ آمده است.

 • تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تکلیف دارند که مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
 • ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع است و متخلفین از حکم مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرایی در خصوص بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

همانطور که در انتهای بند ش تبصره ۶ قانون بودجه درج شده بود ، آیین نامه ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این آیین نامه ای اجرای به شماره ۱۱۵۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ توسط هیات وزیران صادر گردید که چند نکته از آن در ذیل بیان شده:

 • اگر یک خودرو چند مالک داشته باشد، هر کدام آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای که مالک اش هستند، مشمول آیین نامه فوق خواهند بود.
 • سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و در صورتی که میزان مالیات موضوع آیین نامه فوق طی موعد ذکر شده به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.
 • همه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را بر طبق نرخ های ذکر شده، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
 • چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
 • دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول آیین نامه فوق بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع آیین نامه فوق نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

اگر اشخاص مشمول ، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق به علت حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیینامه فوق اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می­شود

 

چه زمانی باید به وکیل مالیات مراجعه نمود

میزان مالیات ماشین گران

مالیات خودرو لوکس سال ۱۴۰۱

شرایط مشمولیت مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۱

بر اساس بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، خودروهای موجود در کشور بر اساس شرایط ذیل مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شود:

 • انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین)
 • دارای شماره انتظامی شخصی که در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است.
 • همچنین ارزش آن خودروها بیش از ده میلیارد ریال ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) باشد.

نرخ مالیات بر خودروهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۱

۱ـ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  نسبت به مازاد ده میلیارد ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) یک درصد (۱%)

۲ـ تا مبلغ سی میلیارد ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  دو درصد (۲%)

۳ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  نسبت به مازاد سی میلیارد ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  سه درصد (۳%)

۴ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)  چهار درصد (۴%)

نکات مرتبط با مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۱

 • مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر سال تعیین می شود و مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

 برای سال ۱۴۰۱ این امر در بخشنامه به شماره ۷۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ آمده است.

 • سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.
 • ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این قانون برای آنها مالیات تعیین شده است قبل از پرداخت مالیات ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

آیین نامه اجرایی در خصوص بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

همانطور که در انتهای بند ش تبصره ۶ قانون بودجه درج شده بود ، آیین نامه ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این آیین نامه ای اجرای به شماره ۵۶۴۵۹ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ توسط هیات وزیران صادر گردید که چند نکته از آن در ذیل بیان شده:

 • محاسبه مالیات موضوع آیین نامه فوق، هر یک از خودروهای مشمول، جداگانه مشمول مالیات است.
 • اگر خودروی مشمول چند مالک داشته باشد، ابتدا مالیات موضوع آیین نامه فوق برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول آیین نامه فوق خواهند بود.
 • مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می‌باشد.
 • کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول شان را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.
 • چنانچه اشخاص مشمول، تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات را وصول نماید.
 • دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروهای مشمول، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع  آیین نامه فوق نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
 • چنانچه مالکان خودروهای مشمول نسبت به ارزش خودرو از قبیل حوادثی همچون سیل، زلزله، آتش‌ سوزی و تصادف یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیین نامه فوق اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون است.

 

بیشتر بدانیم : معافیت معیشتی ماده ۱۰۱ چیست

مالیات خودرو1402

مالیات خودرو لوکس سال ۱۴۰۲

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معیار مشمول بودن مالیات یک مبلغ ثابت است و برخلاف دو سال قبل دیگر به صورت پلکانی یا تصاعدی نیست بلکه یک مبلغ مقطوع است.

شرایط مشمولیت مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۲

بر اساس بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خودروهای موجود در کشور بر اساس شرایط ذیل مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شود:

 • انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین)
 • دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • نسبت به مازاد خودروی هایی با قیمت روز که بیش از سی میلیارد ریال (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال)  است .

نرخ مالیات بر خودروهای گران‌ قیمت در سال ۱۴۰۲

نرخ این مالیات یک درصد (۱%)  ارزش روز خودرو می باشد.

نکات مربوط مالیات بر خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۲

 • خودروهای با قیمت روز سی میلیارد ریال (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال) و کمتر مشمول مالیات سالانه خودرو گران قیمت (لوکس) نمی شوند.
 • مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این قانون، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
 • سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند.
 • ثبت نقل و انتقال خودروهایی مشمول این مالیات می باشند قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، ممنوع است. متخلفان از این حکم در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند