نرخ دیه کامل 1403

نرخ دیه کامل

نرخ دیه : دیه یکی از مهمترین مجازات هایی است که در قانون مجازات اسلامی برای فردی که مرتکب جرمی بر علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر شده است در نظر گرفته میشود.

ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی به صورت کلی دیه را چنین تعریف میکند که دیه مال معینی در شرع مقدس است، که در برابر جنایات غیر عمدی و عمدی مقرر شده است.

در واقع دیه به نوعی جبران خسارت از زیان دیده میباشد و مقدار آن در شرع مشخص شده است. به دلیل اینکه این میزان مشخص با توجه به میزان قیمت ها متغیر است، نرخ دیه به صورت سالانه از سوی قوه قضائیه برای سال جدید تعیین میشود.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳ نیز طی بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه تعیین شده است که در ادامه به بیان و بررسی آن در شرایط مختلف خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳

همانطور پیش تر بیان کردیم قوه قضائیه طی یک بخشنامه در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ در ماه های عادی(غیر حرام) را به مبلغ دوازده میلیارد ریال معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان تعیین کرده است.

توجه داشته باشید که این میزان تعیین شده نرخ دیه کامل در شرایط عادی میباشد و در صورتی که مشمول تغلیظ دیه شود نحوه محاسبه آن متفاوت بوده و باید بر اساس همین نرخ تعیین شده از سوی قوه قضائیه  محاسبه گردد.

در ادامه این گفتار که توسط وکیل متخصص اترس تهیه شده است با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری نسبت به تعیین میزان دیه داشته باشید.

جدول نرخ دیه ۱۴۰۳ به تومان

 • نرخ دیه کامل در ماههای غیر حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان
 • نرخ دیه کامل در ماههای حرام یک میلیارد و ششصد میلیون تومان
 • سه دهم درصد دیه کامل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار
 • دو دهم درصد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار
 • نیم درصد ۶ میلیون
 • یک درصد ۱۲ میلیون
 • یک و نیم درصد ۱۸ میلیون
 • دو درصد ۲۴ میلیون
 • دو و نیم درصد ۳۰ میلیون
 • سه درصد ۳۶ میلیون
 • چهاررصد ۴۸ میلیون
 • پنج درصد ۶۰ میلیون
 • شش درصد ۷۲ میلیون
 • هفت درصد ۸۴ میلیون
 • هشت درصد ۹۶ میلیون
 • ده درصد ۱۲۰ میلیون
 • نرخ دیه شکستگی استخوان یک پنجم دیه عضو
 • اعضا جفت مانند چشم گوش دست پا هر یک ۵۰ درصد
 • اعضا جفت مانند چشم گوش دست پا هر دو ۱۰۰ درصد
 • شکستگی دنده محیط بر قلب حدود ۳۰ میلیون
 • دیه خرد شدگی استخوان یک پنج دیه عضو
 • دیه شکستگی بینی ۱۲۰میلیون
 • دیه شکست انگشت دست حدود ۲۴ میلیون
 • دیه شکستگی دست ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی استخوان کف دست ۱۲۰ میلیون
 • دیه قطع انگشت دست ۶۰ میلیون
 • از کار افتادگی انگشت دست ۹۰ میلیون
 • دیه شکستگی مچ دست ۱۲۰ میلیون
 • دیه هر بخیه دست ۱۲ میلون
 • دیه مچ دست ۶۰۰ میلیون
 • دیه شکستگی پا ۱۲۰ میلون
 • دیه شکستگی مچ پا ۱۲۰میلیون
 • دیه شکستگی ساق پا ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی قوزک پا ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی پا با پلاتین ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی کف پا ۱۲۰ میلیون
 • نرخ دیه شکستگی مچ پا با پلاتین ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی ران پا با پلاتین ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی پا در تصادف ۱۲۰ میلیون
 • دیه شکستگی انگشت پا ۲۴ میلیون
 • دیه پارگی رباط صلیبی ۹۶ میلیون
 • دیه کبودی ساق پا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار
 • دیه بخیه پا ۲۴ میلیون
 • دیه پارگی مینیسک زانو ۹۶ میلیون
 • دیه دیسک کمر یک میلیارد و دویست میلیون
 • دیه پارگی رباط مچ پا ۳۶ میلیون
 • نرخ دیه مهره کمر ۱۲۰ میلیون
 • دیه دو گوش یک میلیارد و دویست میلیون
 • دیه هر بخیه سر ۲۴ میلیون
 • دیه شکستگی یک گوش ۱۲۰ میلیون
 • دیه پارگی گوش ۲۰۰ میلیون
 • دیه دو چشم یک میلیارد و دویست میلیون
 • دیه کبودی چشم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار
 • دیه قرمزی داخل چشم ارش
 • دیه کبودی زیر چشم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار
 • دیه شکستگی دندان جلو ۶۰ میلیون
 • نرخ دیه همه دندانها یک میلیارد و دویست میلیون
 • دیه دندان عقب ۴۰ میلیون
 • دیه بند انگشت ۴۰ میلیون
 • دیه کبودی بدن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار
 • دیه شکستگی گونه ۱۲۰ میلیون
 • دیه خراش صورت ۱۲ میلیون
 • دیه دنده شکسته ۱۲ میلیون
 • دیه خونریزی مغزی ۴۰۰ میلیون
 • دیه حارصه ۱۲ میلیون
 • دیه زیبایی صورت ۳۰۰ میلیون
 • نرخ دیه کبودی بازو ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار
 • دیه بخیه پیشانی ۲۴ میلیون
 • دیه طحال ارش
 • دیه شکستگی مهره گردن ارش
 • دیه پارگی ابرو ۲۴ میلیون
 • دیه پارگی یک لب ۲۰۰ میلیون
 • دیه زخم شدگی در حد دامیه ۲۴ میلیون
 • دیه زخم شدگی بدن در حد حارصه ۶ میلیون
 • دیه دندانهای پشتی ساقط شده ۳۰ میلیون
 • دیه دندانهای پیشین که کامل ساقط شوند ۶۰ میلیون

تفاوت دیه زن و مرد در سال

یکی از مسائلی که از زمان گذشته در جوامع اسلامی بحث برانگیز بوده و در قوانین جزایی کشور ما نیز بروز داده شده است، دیه زنان میباشد. از آنجایی که منبع مجازات دیه در شرع اسلامی میباشد و در آن میزان دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است، همین موضوع در قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده است.

توجه داشته باشید که مسئله نصف بودن دیه زن تنها در شرایطی اجرا میگردد که بیشتر از ثلث دیه کامل به وی تعلق بگیرد و در صورتی که میزان دیه کمتر از ثلث دیه کامل باشد با مرد یکسان است.

اما تمام انتقاداتی که در این زمینه از سوی افراد مختلف وارد شد، در نتیجه سبب تصمیم مفیدی از سوی دیوان عالی کشور گشت.

در نتیجه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صندوق تامین خسارات بدنی مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه تمام جنایات بر علیه زنان شده است.

بر این اساس نیمی از دیه تعیین شده از مجرم گرفته شده و نیم دیگر آنرا صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت خواهد کرد. وکلای دادگستری میتوانند پاسخگوی خوبی برای سوالات شما در این زمینه باشند.

انواع دیه

وکیل دیه برای اینکه دید کلی نسبت به انواع مختلف این مجازات داشته باشید موارد زیر را بیان کرده است:

دیه قتل:

در صورتی که مجنی علیه به هر نحوی به قتل رسیده باشد و قصاص جاری نشود.

دیه اعضای بدن:

زمانی که به اعضای بدن فرد آسیب رسیده باشد. میزان آن با درصدی از نرخ دیه کامل تعیین میشود.

دیه منافع اعضای بدن:

هر عضو از بدن دارای منافعی هست مانند شنوایی برای گوش. در صورتی که منافع اعضای بدن آسیب دیده باشد نیز مانند آسیب به خود عضو میزان مشخصی از دیه کامل برای جبران خسارت به آن تعیین خواهد شد.

دیه جراحات:

در صورتی عضو به صورت کامل آسیب ندیده باشد اما برای مثال دچار شکستگی، خراشیدگی و… شده باشد دیه به آن تعلق خواهد گرفت.

دیه و انواع آن و نرخ

نرخ دیه در ماه های حرام سال ۱۴۰۳

یکی از نکاتی که درباره میزان دیه وجود دارد این است که در چه ماهی از سال اتفاق می افتد، زیرا که نرخ دیه در ماه های حرام قمری تغلیظ شده و بیشتر از ماه های عادی محاسبه میشود.

بر خلاف باور اشتباهی که میان افراد جامعه وجود دارد نرخ دیه در ماه های حرام دو برابر نخواهد شد بلکه به میزان ثلث دیه کامل افزایش پیدا خواهد کرد.

بدین ترتیب نرخ دیه در ماه های حرام در سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در مجموع به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

ماه های حرام کدامند؟

همانطور که در مطلب پیشین بیان کردیم زمانی که جنایت در ماه های حرام ارتکاب یابد مشمول قاعده تغلیظ دیه خواهد شد و به میزان ثلث دیه کامل به آن افزوده میشود.

بدین ترتیب نرخ دیه کامل در ماه هایی که ذیل این مطلب بیان خواهد شد اعم از اینکه مجنی علیه زن باشد یا مرد، به میزان یک میلیارد و ششصد میلیون تومان میباشد:

 • رجب از ۱۳ دی الی ۱۱ بهمن
 • محرم از ۱۷ تیر الی ۱۵ مرداد
 • ذی الحجه از ۱۹ خرداد الی ۱۶ تیر
 • ذی القعده از ۲۱ اردیبهشت الی ۱۸ خرداد

میزان پرداخت دیه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه چقدر است؟

یکی از سوالات متداولی از وکلا در جلسات مشاوره حقوقی پرسیده میشود این است که با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه، شرکت بیمه تا چه میزان موظف به پرداخت دیه ثالث زیان دیده میباشد؟

در پاسخ این سوال باید گفت که شرکت بیمه باید تمام مبلغی که به عنوان دیه از سوی مراجع قضایی تعیین شده است را بدون توجه به این که زیان دیده زن یا مرد است پرداخت نماید. پس با این تفاسیر تفاوتی در میزان پرداختی شرکت های بیمه به زن یا مرد نمیباشد.

مشاوره حقوقی برای تعیین میزان دیه

با همه توضیحاتی که داده شد متوجه میزان پیچیدگی این دسته از مسائل شدیم. به همین دلیل پیشنهاد میشود در صورتی که مشکلات حقوقی شما معطوف به این دسته از مسائل میشد، حتما با وکیل متخصص این حوزه مشورت نمایید.

موسسه حقوقی مجاز اترس میتواند گزینه خوبی برای راهنمایی شما باشد زیرا که اولا به صورت تخصص در این زمینه فعالیت کرده و ثانیا به سه صورت حضوری، تلفنی و آنلاین به ارائه مشاوره حقوقی میپردازد.

نتیجه‌گیری :

به صورت کلی متوجه شدیم که نرخ دیه به صورت سالانه توسط قوه قضائیه با صدور بخشنامه تعیین میشود. مبلغ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است. توجه داشته باشید که زمان پرداخت دیه است که تعیین کننده در نرخ حاکم بر محاسه آن میباد.

وکیل جرایم پزشکی در ایران

وکیل جرایم پزشکی

فرم ثبت درخواست وکیل جرایم پزشکی تماس با وکیل پرونده قصور پزشکی وکیل جرایم پزشکی در موسسه حقوقی اترس

افترا عملی در قانون

افترا عملی

افترا عملی : افترا یکی از چندین جرایمی هست که در قانون مجازات اسلامی از آن نام برده و

حق شفعه در قوانین چیست

حق شفعه

حق شفعه : شفعه یک لفظ عربی میباشد که در زبان فارسی به معنای جفت و پیوست نمودن دو

۶ پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند