مطالبه وجه چگونه است

مطالبه وجه

مطالبه وجه: طرح دعوای مطالبه وجه یکی از راه های احقاق حق افرادی است که به هر دلیلی مبلغی را از کسی طلب دارند و متعهد علیرغم گذشت زمان سررسید آن طلب از پرداخت آن خودداری می نماید. دعوای مطالبه وجه یکی از دعاوی شایع در دادگاه ها است که انواع مختلفی دارد اما شایع ترین آنها دعوای مطالبه وجه چک، دعوای مطالبه وجه بر مبنای رسید عادی و دعوای مطالبه وجه قراردادی است.

 

 

انواع دعاوی مطالبه وجه

گفتیم که متناسب با مبنا و منشا طلب افراد، انواع مختلفی از دعاوی مطالبه وجه وجود دارد که عبارتند از:

 

شکایت برای طلب پول

مطابق قانون وقتی فردی پولی را به دیگری می دهد اصل بر مدیون نبودن وی است بنابراین وقتی کسی مبلغی را به دیگری پرداخت می کند چه به صورت نقدی باشد، چه از طریق واریز به حساب بانکی و غیره در صورتی که دینی به شخصی که به او پول پرداخت کرده نداشته باشد می تواند آن را پس بگیرد و مسترد کند و اگر آن فرد مبلغ مورد نظر را به وی نپردازد پرداخت کننده می تواند نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه اقدام نماید که در اصطلاح عامیانه به شکایت برای طلب پول مشهور است.

پس اگر پولی را بعنوان قرض به حساب شخصی واریز کرده اید حتی اگر فیش واریزی را ندارید با اخذ پرینت حساب بانکی خودتان که مهر بانک در آن درج شده است، می توانید نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه اقدام کنید. همچنین است اگر رسید عادی دال بر پرداخت وجه به آن شخص را دارید.

در این صورت این گونه رسیدها بعنوان مدرک پرداخت وجه برای شما محسوب می شود و این شخص خوانده است که باید اثبات کند که از شما طلبکار است. در صورتیکه نیاز به مشاوره حقوقی برای وصول طلب خود دارید از طریق راه های ارتباطی با ما در تمای باشید.

 

مطالبه وجه چک

درمورد چک های عادی و قدیمی این کار نیازمند طرح دعوای مطالبه وجه در دادگاه های حقوقی دادگستری است و در خصوص چک های صیادی دادگاه بدون رسیدگی نسبت به صدور اجرائیه اقدام می نماید و پس از ابلاغ آن و عدم پرداخت توسط محکوم علیه، پرونده جهت وصول وجه چک به اجرای احکام ارسال می شود.

 

 

برای دریافت مشاوره حقوقی سفته و اسناد تجاری با ما در ارتباط باشید

مطالبه وجه در قرارداد ها

 

مطالبه وجه قراردادی

مطالبه وجه قراردادی یکی دیگر از دعاوی مطالبه وجه است که بر مبنای آن شخصی به موجب قراردادی متعهد به پرداخت مبلغی بوده و از پرداخت آن در زمان مندرج در قرارداد خودداری کرده است و یا این مبلغ بابت خسارت قراردادی تعیین شده و شخصی که این شرط به نفع او در قرارداد آمده می تواند با اثبات وقوع خسارت آن را مطالبه کند.

این مبلغ می تواند شامل انواع مختلفی مثل بهای کالا در قرارداد خرید و فروش، حق الزحمه فرد در قراردادهای خدماتی، خسارت تاخیر در انجام تعهد در قراردادهای مشارکت در ساخت و غیره باشد.

 

مطالبه خسارت

دریافت خسارت نیز یکی از انواع دعاوی است که در قالب مطالبه وجه مطرح می شود و امروزه باتوجه به رشد فعالیت های اقتصادی و تجاری، گستردگی فعالیت های ملکی و افزایش بی رویه بهای املاک، جزو دعاوی شایع و پر فراز و نشیب در دادگاه ها محسوب می شود.

 

دادخواست مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه هر مبنایی که داشته باشد نیازمند تقدیم دادخواست  است. دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت و مدارکی که ثابت کننده وجود طلب هستند ضمیمه آن شده و به  مرجع قضایی محل اقامت خوانده یعنی کسی که باید مبلغ مورد مطالبه را بپردازد، ارسال می شود.

 

هزینه دعوای مطالبه وجه

 این دعوا جزو دعاوی مالی پولی می باشد یعنی نتیجه رسیدگی منجر به پرداخت پول به محکوم له یا همان کسی که حکم به نفع او صادر شده است، می شود.

بنابراین طرح این دعوا در ابتدا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد خواسته است به بیان دیگر به ازای هر یک میلیون تومانی که مطالبه می کنید باید سی و پنج هزار تومان تمبر هزینه دادرسی باطل کنید.

اگر فردی به رای دادگاه معترض باشد این مبلغ در مرحله واخواهی هم سی و پنج هزار تومان، در مرحله تجدیدنظرخواهی چهل و پنج هزار تومان و در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پنجاه و پنج هزار تومان می باشد.

چنانچه خواهان نتواند هزینه دادرسی را پرداخت کند باید همزمان با طرح دعوای مطالبه وجه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح نماید در این صورت در ابتدا به دعوای اعسار او رسیدگی می شود و تا زمان اجرای حکم بطور موقت از پرداخت هزینه دادرسی در هر مرحله ای که باشد معاف می شود.

لازم به ذکر است که هزینه دادرسی در قالب خسارات دادرسی به همراه مبلغ اصلی قابل مطالبه و وصول است.

اما اگر اعسار خواهان پذیرفته شود چون در ابتدا هزینه ای برای دادرسی پرداخت نکرده است نمی تواند آن را از خوانده مطالبه کند حتی اگر در مرحله اجرای حکم هزینه دادرسی را پرداخت کرده باشد.

 

 

رسیدگی به دعوای مطالبه وجه در دادگاه

 

چگونگی رسیدگی به دعوای مطالبه وجه

اگر مبلغی که مطالبه می شود زیر بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است و اگر بالای بیست میلیون تومان باشد در دادگاه رسیدگی می شود.

البته این موضوع موارد استثنائی هم دارد مثلا رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل  ملک کلا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است حتی اگر مبلغ آن کمتر از بیست میلیون تومان باشد.

مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورت تکمیل بودن مدارک و پرداخت کامل هزینه دادرسی توسط خواهان یا پذیرش اعسار وی، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می کند و در جلسه رسیدگی با بررسی اسناد و مدارک و اظهارات طرفین دعوی حکم مناسب را صادر می نماید.

این حکم از سوی هر یک از طرفین دعوا قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و در مرحله بعد دیوان عالی کشور است.

 

خسارت تاخیر تادیه

 همزمان با طرح دعوای مطالبه وجه و یا پس از صدور حکم قطعی در خصوص مبلغ اصلی می توان خسارت تاخیر تادیه  را نیز مطالبه کرد.

یعنی دادگاه علاوه بر اینکه خوانده را به پرداخت اصل مبلغ محکوم می کند حکم به محکومیت وی به پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت دین را نیز صادر می نماید البته به شرط اینکه این امر در ردیف خواسته و شرح دادخواست آمده باشد والا نیازمند طرح دعوای جداگانه است.

 

ضرورت اخذ تامین خواسته

تقاضای تامین خواسته یکی از اقدامات ضروری در دعاوی مطالبه وجه است چرا که باتوجه به مبلغ بالایی که خواهان مجبور است بابت هزینه دادرسی پرداخت کند، شناسایی و توقیف اموال خوانده قبل از طرح دعوای اصلی و صدور رای قطعی، تاثیر زیادی در اجرای حکم صادره خواهد داشت و انگیزه و رضایت خواهان را در طرح دعوا افزایش می دهد.

 

حق الوکاله وکیل در دعوای پولی و مالی

 

اجرای حکم مطالبه وجه

با صدور حکم به نفع خواهان و قطعیت آن به درخواست خواهان که دیگر محکوم له نامیده می شود، مدیردفتر دادگاه نسبت به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به خوانده یا محکوم علیه اقدام می نماید تا ظرف دوازده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مبلغ محکوم به را پرداخت کند

در غیر این صورت به درخواست محکوم له پرونده اجرایی در اجرای احکام تشکیل و اقدامات لازم مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت وصول محکوم به انجام می شود که شامل استعلام های سه گانه از اداره شماره گذاری ناجا در خصوص خودرو، بانک مرکزی درخصوص حساب های بانکی و اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور درمورد ملک های متعلق به محکوم علیه، ممنوع الخروجی و جلب وی درصورت شناسایی نشدن اموال وی است.

همچنین برخی از شعب اجرای احکام دادگاه ها نسبت به انسداد کد ملی محکوم علیه نیز اقدام می کنند که انجام آن بستگی به نظر و موافقت قاضی اجرای احکام دارد.

لازم به ذکر است که در مواردی که محکوم علیه دعوای اعسار مطرح نماید و مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد امکان اخذ حکم جلب وی وجود ندارد اما میتوان نسبت به شناسایی اموال وی و وصول کامل محکوم به اقدام نمود.

 

آیا نیازی به حضور وکیل در دعوای مطالبه وجه وجود دارد؟

قطعا و بدون شک بله. همانطور که مشاهده کردید دعوای مطالبه وجه در اوضاع اقتصادی کنونی یکی از حساس ترین و مهم ترین دعاوی به شمار می رود که صرفنظر از هزینه دادرسی، موفقیت در اخذ رای و اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است و ممکن است هرگونه اشتباه در طرح دعوا یا دفاع از آن ضرر هنگفتی را برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد بنابراین لازم است که یک متخصص در این دعوا در کنار شما باشد.

پیشنهاد ما بهره گیری از وکلای حقوقی توانمند موسسه حقوقی اترس می باشد.

حق الوکاله وکیل در دعوای مطالبه وجه چقدر است؟

در بخش تعرفه خدمات حقوقی سایت موسسه حقوقی اترس به روشنی و بطور کامل می توانید هزینه انجام انواع خدمات حقوقی و از جمله حق الوکاله وکیل در این دسته دعاوی را ببینید و با موسسات حقوقی مجاز دیگر مقایسه و در نهایت باتوجه به منصفانه بودن قیمت ها، با خیال راحت پرونده خود را به وکلای حرفه ای موسسه حقوقی اترس بسپارید.

به قلم دپارتمان تخصصی حقوقی موسسه حقوقی اترس

۶ پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند